Шкода, завдана внаслідок ДТП: про практичні аспекти страхового відшкодування розповіла адвокат Валерія Шкварко

Про практичні аспекти страхового відшкодування під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, розповіла Валерія Шкварко, адвокат, секретар Комітету НААУ з питань цивільного права і процесу.

ДТП— подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки (абз. 31 п. 1.10 Правил дорожнього руху).

Шкоду, заподіяну в результаті ДТП майну потерпілого, становить шкода, пов`язана з:

 • пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу;
 • пошкодженням чи фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;
 • пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого;
 • проведенням робіт, які необхідні для врятування потерпілих у результаті ДТП;
 • пошкодженням транспортного засобу, використаного для доставки потерпілого до відповідного закладу охорони здоров`я, чи забрудненням салону цього транспортного засобу;
 • евакуацією транспортних засобів з місця ДТП.

В результаті ДТП відшкодовуються витрати, пов`язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок ДТП, з евакуацією транспортного засобу з місця ДТП до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент ДТП, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Шкодою, заподіяною життю та здоров`ю потерпілого внаслідок ДТП, є:

 • шкода, пов`язана з лікуванням потерпілого;
 • шкода, пов`язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;
 • шкода, пов`язана із стійкою втратою працездатності потерпілим;
 • моральна шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий – фізична особа зазнав у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; шкода, пов`язана із смертю потерпілого (пункт 23.1 статті 23 Закону).

Валерія Шкварко окреслила коло осіб, що несуть відповідальність за завдання шкоди в наслідок ДТП:

 1. Страхова компанія

Стаття 979 ЦК України передбачає, що за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

 1. Винна особа у ДТП

За змістом ст. 1194 ЦК України особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов`язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Так, страховик не покриває знос/амортизацію та розір франшизи така шкода лягає на винного в ДТП.

 1. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)

Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» передбачено, що моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) є єдиним об`єднанням страховиків, які здійснюють обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

МТСБУ відшкодовує в разі:

– визнання банкрутом та/або ліквідований страховик;

– відсутності полісу.

 1. Роботодавець

Згідно із частиною першою статті 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

Говорячи про строки звернення для відшкодування шкоди, лектор зазначила, що постановами ВС КЦС закріплено дотримання заявниками саме річного строку звернення із заявою про виплату страхового відшкодування. У якості прикладу до ознайомлення запропоновано Постанову ВП ВС від 14 грудня 2021 року у справі № 147/66/17, Постанову ВП ВС від 22 лютого 2022 року у справі № 201/16373/16-ц, Постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 21 серпня 2018 року у справі № 227/3573/16-ц.

В огляді судової практики Валерія Шкварко розглянула питання відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язання щодо відшкодування шкоди, зупинивши увагу на Постанові ВП ВС від 20 червня 2018 року у справі № 308/3162/15-ц. Позивач (потерпілий), хоча і не є стороною договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеного відповідачами, але наділяється правами за цим договором: на його або третьої особи користь страховик зобов’язаний здійснити страхове відшкодування. Отже, зважаючи на юридичну природу правовідносин сторін як грошових зобов’язань, на них поширюється дія частини другої статті 625 ЦК України як спеціального виду цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов’язання.

На завершення заходу у якості рекомендації лектор запропонувала учасникам до ознайомлення огляд судової практики у спорах щодо дорожньо-транспортних пригод, який опубліковано на сайті НААУ, підготовлений Комітетом з питань цивільного права і процесу НААУ https://bit.ly/3W6HfMY.

В огляді відображено практику Верховного Суду щодо відповідальності страховика і винної особи в ДТП, належного позивача і відповідача у справі, строків звернення про виплату страхового відшкодування, відшкодування ПДВ, фізичного знищення транспортного засобу, відшкодування шкоди, завданої особою, яка керувала службовим ТЗ, відповідальності МТСБУ, стягнення 3 % річних, індексу інфляції та пені, шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, і втраченого доходу внаслідок утрати працездатності, відповідальності внаслідок неналежного утримання дороги.