Правові підстави ЦВК оприлюднювати партії, які вирішили брати участь у місцевих виборах: КАС ВС

У Центральної виборчої комісії не було правових підстав для включення до переліку тих партій, які станом на 6 вересня 2020 року включно не подали до ЦВК свої рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, тобто не подали такі рішення у строк, визначений ст. 217 Виборчого кодексу України.

Про це зазначено у рішенні, прийнятому Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за результатом перегляду в апеляційному порядку справи № 855/48/20 за позовом політичної партії до Центральної виборчої комісії, яка станом на 10 вересня 2020 року не внесла позивача до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь її місцевих організацій в усіх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Позивач пояснив, що 4 вересня 2020 року кур’єрською службою направив до ЦВК пакет документів, який працівник кур’єрської служби намагався вручити відповідачу ще до 6 вересня 2020 року, проте отримав відмову. Документи було подано до ЦВК 9 вересня 2020 року шляхом поміщення до відповідної скриньки для листування, що знаходиться у приміщенні ЦВК.

Позивач просить визнати протиправною і незаконною бездіяльність ЦВК щодо нерозміщення на своєму офіційному вебсайті інформації про партію, якою прийнято рішення про участь її місцевих організацій в усіх місцевих виборах, зобов’язати ЦВК оприлюднити цю інформацію.

Верховний Суд, погодившись із рішенням суду першої інстанції, відмовив у задоволенні позовних вимог.

Суд керувався нормами ст. 217 Виборчого кодексу України, якими врегульовано, що копія рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, засвідчена підписом керівника та печаткою партії, не пізніш як за 48 днів до дня голосування подається до ЦВК. ЦВК не пізніш як за 45 днів до дня голосування оприлюднює перелік цих політичних партій на своєму офіційному вебсайті. Строки, визначені у цьому Кодексі, обчислюються в календарних днях, останнім днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Кодексу має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події (частини 1, 4 ст. 4 Виборчого кодексу України).

Оскільки днем проведення місцевих виборів визначено 25 жовтня 2020 року, то політичні партії мали у строк до 6 вересня 2020 року включно подати до ЦВК копії рішень про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, а ЦВК мало у строк до 9 вересня 2020 року включно опублікувати відповідний перелік політичних партій на своєму офіційному вебсайті.

Доводи позивача про те, що ЦВК відмовилася приймати документи, доставлені кур’єрською службою у період з 5 до 9 вересня 2020 року, суди відхилили, оскільки позивач не надав жодного доказу на підтвердження цих обставин.

Отже, політична партія не дотримала встановленого законом граничного строку для подання до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у виборах. Тому у ЦВК не виникло обов’язку щодо опублікування на своєму офіційному вебсайті переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, в якому був би позивач.

Верховний Суд наголосив на тому, що виборчий процес є незворотнім і безперервним, усі виборчі процедури тісно взаємопов’язані та здійснюються в чіткій послідовності, а також регламентовані строки, які не підлягають поновленню.

Тобто виборчому процесу притаманний темпоральний аспект, сутність якого полягає у тому, що цілеспрямована діяльність суб’єктів виборчого процесу неминуче розгортається у часі. Під час виборів часові параметри (строки) здійснення тих чи інших виборчих дій впливають на реалізацію виборчих прав та законних інтересів суб’єктів виборчого процесу.

Темпоральний вимір виборчого процесу порівняно з іншими юридичними процесами особливо важливий у зв’язку з винятковою роллю виборів як форми здійснення волевиявлення народу, адже проміжок часу, в межах якого відбувається виборчий процес, характеризується специфічним станом суспільства і держави.

Із повним текстом постанови Верховного Суду від 16 вересня 2020 року у справі № 855/48/20 (адміністративне провадження №А/9901/21/20) можна буде ознайомитися в ЄДРСР.