Про наявність у заступника прокурора області повноваження підписувати апеляційну скаргу під час здійснення прокурором окремих форм представництва інтересів держави в суді

У разі здійснення прокурором представництва інтересів громадянина або держави в суді заступник керівника обласної прокуратури наділений повноваженнями щодо підписання, зокрема, апеляційної скарги на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про прокуратуру»

21 січня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу виконувача обов’язків заступника прокурора Черкаської області на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.09.2020 у справі No580/1503/20 за позовом ОСОБА_1 до Руськополянської сільської ради про визнання незаконним та скасування рішення в частині.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Черкаський окружний адміністративний суд рішенням від 24.07.2020 позов ОСОБА_1задовольнив повністю.

Шостий апеляційний адміністративний суду хвалою від 07.09.2020 повернув заступнику прокурора Черкаської області його апеляційну скаргу на підставі пункту 1 частини четвертої статті 298 Кодексу адміністративного судочинства України з огляду на те, що апеляційна скарга від імені прокуратури Черкаської області підписана особою, яка не мала на це відповідних повноважень.

Повертаючи апеляційну скаргу заступника прокурора Черкаської області особі, яка її подала, суд апеляційної інстанції зазначив, що заступник прокурора Черкаської області був уповноважений підписувати позовну заяву прокуратури Черкаської області лише у разі відсутності на дату її підписання і подання прокурора Черкаської області та його першого заступника. Тому встановивши, що скаржник не надав суду доказів відсутності 25.08.2020 прокурора Черкаської області та його першого заступника, Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку про наявність підстав для повернення заступникові прокурора Черкаської області його апеляційної скарги.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу виконувача обов’язків заступника прокурора Черкаської області: скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.09.2020 та передав справу No 580/1503/20 за позовом ОСОБА_1 до Руськополянської сільської ради про визнання незаконним та скасування рішення в частині до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

ОЦІНКА СУДУ

Як установив суд апеляційної інстанції, апеляційна скарга заступника прокурора Черкаської області Пидорича С.М. 26.08.2020 подана до Шостого апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції та особисто підписана останнім.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до пункту 2 частини першої статті 2 Закону No 1697-VII у відповідній редакції на прокуратуру покладається, зокрема, функція представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом та главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій закріплені у розділі IV Закону No 1697-VII у відповідній редакції, до якого включена стаття 24, на яку скаржник покликається на обґрунтування наявності у заступника прокурора Черкаської області Пидорича С.М. повноважень на підписання апеляційної скарги.

Згідно з частинами першою, четвертою статті 23 Закону No 1697-VII у відповідній редакції представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва.

Абзац перший частини третьої статті 24 Закону No 1697-VII у відповідній редакції, що регулює особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або держави в суді, визначає, що право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, адміністративній, господарській с праві надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керівникам обласних та окружних прокуратур, першим заступникам та заступникам керівників обласних прокуратур, керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За приписами частин третьої-п`ятої статті 53 КАС України у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, вступає за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну,касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Отже, закріплені частиною третьою статті 24 Закону No 1697-VII повноваження щодо підписання заступником керівника обласної прокуратури, зокрема, апеляційної скарги повинні реалізовуватись у чітко визначених законом випадках, а саме у разі здійснення прокурором представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Апеляційна скарга в межах цієї справи була подана на виконання прокурором функції щодо представництва інтересів держави в суді у порядку, передбаченому статтею 53 КАС України. Зважаючи на наведене колегія суддів зазначає, що до спірних відносин належить застосовувати норму частини третьої статті 24 Закону No 1697-VII у відповідній редакції.

Натомість суд апеляційної інстанції, керуючись під час розгляду питання про прийнятність апеляційної скарги заступника прокурора Черкаської області положеннями пункту 1 частини першої статті 11Закону No 1697-VII у відповідній редакції, дійшов помилкового висновку про наявність підстав для повернення прокурору його апеляційної скарги, оскільки зазначена норма визначає коло посадових осіб, уповноважених здійснювати представництво обласної прокуратури у відносинах з органами державної влади та не регламентує питання здійснення прокурором окремих форм представництва інтересів громадянина або держави в суді. З огляду на зазначене суд апеляційної інстанції хибно застосував до спірних відносин приписи пункту 1 частини першої статті 11 Закону No 1697-VII у відповідній редакції, внаслідок чого зробив необґрунтований висновок про те, що прокурор належно не підтвердив повноваження для здійснення представництва інтересів держави в суді.

Отже, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу на рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 24.07.2020, як у подав заступник прокурора Черкаської області, підписала особа, що мала на це відповідні повноваження на підставі приписів частини третьої статті 24 Закону No 1697-VII у відповідній редакції.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 21 січня 2021 року у справі No580/1503/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94296429.