Про неприпустимість тиску на адвокатів шляхом вручення повістки про прибуття в центр комплектування та соціальної підтримки в судах та правоохоронних органах під час виконання ними професійних обов’язків

Рада адвокатів України розглянула та обговоривши лист адвоката Пуканича Е.В. No 3/22 від 29.06.2022 щодо ініціювання обговорення змін до чинного законодавства України з питань бронювання військовозобов’язаних адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність на період мобілізації та воєнний час.

Про це йдеться у рішення РАУ №66 від 02 серпня 2022 року.

Зі змісту звернення, заявник вважає що адвокати мають отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації як і працівники правоохоронних органів, оскільки загальні засади кримінального провадження, як наприклад забезпечення права на захист, не зможуть бути належним чином реалізовані. При цьому заявник звертає увагу на непоодинокі випадки, коли в суді чи в правоохоронних органах з метою залякування «неугодних» адвокатів, останнім вручають повістки прибути в центр комплектування та соціальної підтримки для їх призову на військову службу, що свідчить, на його думку, про протиправне переслідування адвокатів за здійснення ними адвокатської діяльності та обмеження їх професійних прав.

У контексті наведеного, Рада адвокатів України зазначає, що оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні
дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (пункт 56 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року No 352, зі змінами).

Вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі
закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Окрім того,
повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими
особами районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки.

З огляду на наведене, у контексті обговорення звернення адвоката Пуканича Е.В. No 3/22 від 29.06.2022, з урахуванням того, що повістки мають виписуватися на конкретну особу саме в центрі комплектування, а не в приміщенні суду чи правоохоронних органах, Рада адвокатів України вважає, що вручення адвокату повістки прибути в центр комплектування та соціальної підтримки для призову на військову службу під час здійснення ним адвокатської діяльності в приміщенні суду чи в правоохоронних органах, є діями, що свідчать про тиск на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності, що як наслідок обмежує конституційне право людини на захист та позбавляє захисника можливості належним чином здійснювати свої професійні обов’язки.

Згідно з частиною першою статті 131-2 Конституції України, надання професійної правничої допомоги в Україні покладається на адвокатуру. Незалежність адвокатури гарантується Конституцією.

Право кожного на професійну правничу допомогу закріплено Конституцією України і є одним із ключових елементів реалізації права особи на судовий захист та реалізації всього обсягу конституційних прав і свобод громадян.

За змістом статті 64 Конституції України конституційне право кожного на професійну правничу допомогу не може бути обмежене.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права,
законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів
(стаття 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність).

Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: забороняються будь-які втручання і перешкоди здійснення адвокатської діяльності, проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, тощо (стаття 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Національна асоціація адвокатів України представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями; захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності (стаття 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Враховуючи наведене, з урахуванням пропозицій та зауважень членів Ради адвокатів України про неприпустимість тиску на адвоката з метою усунення його від здійснення адвокатської діяльності шляхом вручення повістки прибути в центр комплектування та соціальної підтримки для їх призову на військову службу та необхідність продовжити вивчення окресленого питання, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

  • З метою забезпечення здійснення адвокатської діяльності на принципах верховенства права, законності та незалежності, доручити Голові Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України звернення про неприпустимість тиску на адвокатів шляхом вручення їм повістки про прибуття в центр комплектування та соціальної підтримки в судах та правоохоронних органах під час виконання ними професійних обов’язків.
  • Доручити Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності підготувати зміни до чинного законодавства України з питань бронювання військовозобов’язаних адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність на період мобілізації та воєнний час та надати на розгляд Ради адвокатів України пропозиції для ухвалення відповідного рішення.