Про обов’язковість заповнення даних містобудівних умов та обмежень

У випадку надання містобудівних умов та обмежень як основної складової вихідних даних для проєктування об’єкта будівництва у них заповнюються обов’язкові до заповнення розділи містобудівних умов та обмежень, а певні дані (інформація) зазначаються в разі їх наявності.

Відсутність зазначення в містобудівних умовах та обмеженнях будь-яких обов’язкових до заповнення даних (встановлених пунктами 3.3, 3.4 Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року No109) є самостійною та достатньою підставою для скасування таких містобудівних умов та обмежень.

25 березня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1на рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 14.11.2018 та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 18.02.2019 у справі No 807/825/17 (провадження No К/9901/7678/19) за позовом ОСОБА_1 до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Управління Державної архітектурної інспекції у Закарпатській області (далі – Управління ДАБІ у Закарпатській області, ДАБІ, відповідно), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору,на стороні відповідача: ОСОБА_2 , прокуратура Закарпатської області, про визнання протиправним та скасування рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просила визнати незаконним та скасувати рішення головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Управління ДАБІ у Закарпатській області від 07.10.2016 про скасування містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки від 20.07.2012 No 128 на об ’єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 ».

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що рішення, прийняте головним інспектором, є незаконним та таким, що порушує права забудовника, оскільки Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 No 698(далі – Порядок No 698), яким передбачено право скасовувати містобудівні умови та обмеження не може поширюватись на правовідносини, що існували або виникли до набрання ним чинності. Окрім цього,на думку позивача, на упередженість та незаконність рішення головного інспектора вказує також те, що він керувався Порядком No 109 в редакції зі змінами, що внесені пізніше ніж видані позивачу містобудівні умови та обмеження.

Закарпатський окружний адміністративний суд рішенням від 14.11.2018, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 18.02.2019, відмовив у задоволенні позовних вимог.

Суди попередніх інстанцій виходили з того, що перевірка проведена у чіткій відповідності з вимогами ПорядкуNo698 та Закону України від 17.02.2011No 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»(далі – Закон No 3038-VI), рішення головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Управління ДАБІ у Закарпатській області від 07.10.2016 про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 20.07.2012 No128 на об’єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1» прийнято законно з чітким дотриманням вимог Порядку No109 та Закону No 3038-VI.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Процедуру надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст на момент їх видання визначав Порядок No 109, який затверджений на виконання частини четвертої та дев’ятої статті 29 Закону No3038-VI.

Містобудівні умови та обмеження видаються на підставі містобудівної документації (в даному випадку місцевого рівня)при зверненні зацікавленої особи до уповноваженого органу з поданням визначеної документації. При цьому, наявність або відсутність підстав для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень, перелік яких є вичерпним, встановлюється на стадії їх надання або у подальшому під час здійснення державно-будівельного або судового контролю.

Скасування ж рішень об’єктів нагляду з підстав їх незаконності, є крайнім заходом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, належить до повноважень головних інспекторів будівельного нагляду ДАБІ України, до того ж, наявність таких порушень встановлюється за результатами проведення перевірок у визначеному законом порядку, яка як з’ясовано судами під час розгляду цієї справи, проводилась з дотриманням вимог Закону No3038-VIта Порядку No 698.

Відповідно до пункту 1.2. Порядку No109 містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження) – це документ, що містить відомості щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єкті в будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Пунктом 2.1 Порядку No109 визначено, що містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі у порядку, встановленому Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Склад та зміст містобудівних умов та обмежень регламентовано розділом ІІІ Порядку No 109, пунктом 3.1 якого визначено, що містобудівні умови та обмеження складаються з текстової та графічної частин.

Згідно із пунктом3.2 Порядку No109 текстова частина містобудівних умов та обмежень містить розділи: «Загальні дані»; «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки».

Колегія суддів зазначила, що згідно із формою містобудівних умов та обмежень, яка наведена у додатку до Порядку No 109, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки містять певні примітки, в яких випадках зазначається ті чи інші дані, виокремлені дужками, зокрема, за наявності, в залежності від виду забудови.

Колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що що у випадку надання містобудівних умов та обмежень як основної складової вихідних даних для проектування об’єкта будівництва у них заповнюються обов’язкові до заповнення розділи містобудівних умов та обмежень, а певні дані (інформація) зазначаються у разі їх наявності.

Отже, на думку колегії суддів, відсутність зазначення в містобудівних умовах та обмеженнях будь-яких зі встановлених пунктами 3.3, 3.4 Порядку No109 даних є самостійною та достатньою підставою для скасування таких містобудівних умов та обмежень.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 25 березня 2021 року у справі No 807/825/17 можна ознайомитися за посиланням: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/95780619