Про основні етапи провадження в Європейському суді з прав людини адвокат Ігор Караман

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів «Звернення до Європейського суду з прав людини та провадження в ньому», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, докладно розкрив особливості та основні етапи провадження в ЄСПЛ.

Провадження в ЄСПЛ є багатоетапним та включає такі основні стадії:

 1. Подача заяви до Суду та її реєстрація (у разі потреби клопотання за правилом 39);
 2. Відхилення заяви адміністративним шляхом (правило 47);
 3. Визначення судової формації (одноособовий суддя, комітет або палата);
 4. Розгляд заяви без повідомлення уряду (одноособовий суддя; рідко – комітет/палата);

5. Розгляд заяви з повідомленням уряду (комітет/палата):

 • а) «комунікація» заяви уряду для надання ним зауважень по справі;
 • б) надсилання Судом зауважень уряду заявникові для коментарів;
 • в) надання заявником заяви про правову допомогу (в разі потреби);
 • г) надання заявником коментарів на зауваження уряду та вимог за статтею 41;
 • ґ) надсилання Судом зауважень та вимог заявника уряду для коментарів;
 • д) запит Судом додаткових коментарів від сторін (рідко);
 • е) дружнє врегулювання справи/односторонні декларації;
 • є) спрощена процедура для «простих» справ.

6. Публічне слухання (рідко), ухвалення рішення та набуття ним чинності;

7. Передача справи з палати до Великої Палати (у певних випадках, рідко);

8. Клопотання про тлумачення, перегляд або виправлення технічних помилок у рішенні.

Ігор Караман схарактеризував основні із окреслених вище стадій окремо:

 1. Подача заяви та її реєстрація, відхилення заяви адміністративним шляхом

Заява до суду надсилається поштою на формулярі, який на офіційному веб-сайті ЄСПЛ доступний для завантаження також українською мовою. Слід зауважити, що запит про надання формуляру не перериває строк звернення.

Надіслати таку заяву можна просто поштою. Датою подачі заяви вважається та, що зазначена на поштовому штемпелі в день, коли відправлено поштою належним чином заповнений формуляр.

Заява заповнюється однією із офіційних мов держав-членів РЄ. Представництво на цьому етапі є необов’язковим. До заяви подаються також копії документів. При цьому завіряти копії не потрібно.

Усі документи сторін, як правило, є публічними (крім щодо дружнього врегулювання, в інтересах моралі, тощо).

Після отримання заяви Секретаріат відкриває справу та присвоює їй номер, на який заявник повинен посилатися в подальшому. Після відкриття справи суд також надсилає заявнику лист з наклейками, що містять номер справи – їх слід використовувати для подальшого листування.

Заявник має обов’язково інформувати Суд про зміну адреси або обставин справи.

Зміст заяви регулюється правилом 47. У заяві необхідно зазначити:

 • • прізвище та ім’я, стать, дату та місце народження, громадянство, адресу, телефон та електронну пошту (якщо є) фізособи-заявника; назву, дату реєстрації, реєстраційний номер (якщо є), вид діяльності, адресу реєстрації, телефон та електронну пошта юрособи-заявника (сторінка 1);
 • • державу-відповідача (сторінка 2);
 • • дані про представника (якщо є), підпис довіреності заявником та представником (сторінки 3-4);
 • • стисле викладення фактів (сторінки 5-7);
 • • стисле викладення стверджуваних порушень з аргументацією (сторінки 8-9).

До заяви можливо додати до 20 аркушів для опису фактів або порушень;

 • • інформацію про дотримання заявником критеріїв прийнятності (сторінки 10-11);
 • • інформацію про те, чи подавалася подібна скарга до іншої міжнародної установи чи до Суду (стор. 11);
 • • список додатків (сторінка 12), інші коментарі, декларацію і підпис, підтвердження адресата (сторінка 13).

Невиконання вимог до заяви може призвести до того, що справу буде відхилено в адміністративному порядку, крім випадків, якщо:

(1) надано відповідне пояснення, або

(2) наявне правило 39, або

(3) Суд вирішить інакше.

Заявники, які не бажають, щоб їхню особу було розкрито, повинні зазначити про це в заяві та належним чином аргументувати. Суд може призначити заяві статус анонімної або ж самостійно прийняти рішення про надання такого статусу. Як правило, заяві призначається статус анонімної у чутливих справах за статтями 3, 8 Конвенції тощо.

Наразі спілкування суду із заявниками з України відбувається через eComms.

 1. Передача справи до судової формації

Суд розглядає справи в складі одноособового судді, комітетів, палат та Великої Палати.

Якщо матеріали справи достатні для встановлення неприйнятності заяви або її вилучення, вона передається одноособовому судді.

Якщо є виправданим розгляд заяви комітетом або палатою, голова секції, до якої передано справу, призначає суддю-доповідача, який вивчатиме заяву.

 1. Типове письмове провадження включає:
 • «Комунікацію» заяви уряду-відповідачу

Урядові пропонується надати зауваження щодо прийнятності та суті справи, а також пропозиції щодо дружнього врегулювання справи

 • Отримання зауважень уряду та їх пересилання заявникові

Заявникові пропонується надати коментарі на зауваження уряду, вимоги за статтею 41 та коментарі щодо дружнього врегулювання справи. Заявник також може подати клопотання щодо правової допомоги.

 • Отримання від заявника коментарів та їх пересилання урядові

Урядові пропонується прокоментувати зауваження заявника та його вимоги за статтею 41. Винятково Суд може запросити у сторін додаткові коментарі по справі.

 1. Розгляд справи по суті

Якщо дружнього врегулювання або іншого рішення не було досягнуто, і якщо палата переконана, в світлі подань сторін, що заява є прийнятною та готовою для ухвалення рішення по суті, вона невідкладно ухвалює рішення.

За власною ініціативою або за клопотанням сторін палата може провести усне слухання (дуже рідко), яке, як правило, є публічним (за деякими виключеннями).

Палата може заслухати свідків, експертів або будь-яку іншу особу, чиї свідчення можуть допомогти їй у виконанні своїх функцій, зробити запит до певної особи або установи щодо надання письмового експертного висновку або ж відрядити делегацію (членів палати або інших членів Суду) для проведення розслідування (встановлення фактів) на місці (дуже рідко).

 1. Справедлива сатисфакція

Заявник, який бажає отримати компенсацію за ст. 41 в разі встановлення порушення, повинен зробити відповідне подання під час подачі своїх коментарів у відповідь на коментарі уряду. Він повинен детально описати свої вимоги та надати супроводжуючі документи та докази. У разі невчасного подання вимог Суд може їх відхилити. Вимоги заявника пересилаються уряду-відповідачу для коментарів.

Якщо Суд встановить порушення, він, як правило, у тому самому рішенні вирішує питання щодо справедливої сатисфакції, якщо відповідну вимогу було подано, і якщо питання готове до вирішення. Якщо не готове, Суд відкладає його та встановлює подальшу процедуру для його вирішення.

 1. Ухвалення рішення та набуття ним чинності

Рішення ухвалюється офіційними мовами Суду.

«Ухваленням» є, як правило, надсилання рішення сторонам, при цьому рішення палати може бути ухвалено і на відкритому засіданні.

Як виключення, наразі українським заявникам, які не надали email, рішення комітету/палати повідомляється лише шляхом його публікації в HUDOC.

Рішення комітету та Великої Палати є остаточними.

Рішення палати стає остаточним:

 • якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням про передачу справи на розгляд до Великої Палати;
 • через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати не було заявлено; або
 • якщо колегія Великої Палати відхиляє клопотання про передачу справи на її розгляд.
 1. Розгляд справи у Великій Палаті
 1. Якщо справа, що знаходиться на розгляді палати, порушує серйозне питання тлумачення Конвенції та Протоколів, палата може поступитися юрисдикцією на користь Великої Палати;
 1. Якщо вирішення питання, що знаходиться на розгляді палати, може призвести до результату, несумісного з практикою Суду, палата повинна поступитися юрисдикцією на користь Великої Палати;
 1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою будь-яка сторона у справі може звернутися з клопотанням про передачу справи на розгляд до Великої Палати. Колегія у складі п’яти суддів Великої Палати приймає таке клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування Конвенції чи Протоколів або важливе питання загального значення (дуже рідко).

У Великій Палаті та ж сама процедура, що й у палаті.

 1. Тлумачення, перегляд та виправлення рішення

Тлумачення – за клопотанням сторони протягом року з моменту його ухвалення. Суд відхиляє необґрунтоване клопотання; інакше ж сторони запрошуються подати коментарі; потім ухвалюється відповідне рішення.

Перегляд – за клопотанням сторони протягом шести місяців з моменту її обізнаності про факт, який може мати вирішальне значення, і який не був відомий Суду під час ухвалення рішення, і не був розумним чином відомий стороні. Суд відхиляє необґрунтоване клопотання; інакше ж сторони запрошуються подати письмові зауваження, а Суд у результаті ухвалює відповідне рішення.

Виправлення (технічні чи розрахункові помилки та опечатки) – за клопотанням сторін протягом одного місяця після ухвалення рішення, або ж за власною ініціативою.

Ігор Караман зауважив, що заява може бути вилучена з реєстру на будь-якій стадії розгляду в таких випадках:

 • – заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву;
 • – спір уже вирішено;
 • – якщо на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є виправданим (дружнє врегулювання, одностороння декларація).

Однак Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї.

Суд може відновити у списку своїх справ заяву, яку він раніше вилучив з реєстру, якщо він вважає, що це виправдовують виняткові обставини справи.

Стосовно строків та пріоритетності розгляду справ в Суді, лектор зазначив, що черговість розгляду справ залежить від важливості та терміновості питань, що порушуються у справі (наприклад, пріоритет може бути надано, якщо життя чи здоров’я заявника знаходиться під загрозою). Однак Суд може відійти від цих критеріїв та надати пріоритет певній заяві (правило 41-3). Суд прагне розглянути справу після подачі заяви у середньому протягом трьох років, але цей строк може бути як меншим, так і набагато більшим.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.