Проблемні питання застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України: доктор юридичних наук Зорислава Ромовська

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Проблемні питання застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України”, Ромовська Зорислава, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, почесний професор Академії адвокатури України, заслужений професор Львівського Національного університету імені Івана Франка, народний депутат України (1998-2002 рр.), автор проекту Сімейного кодексу України, співавтор проекту Цивільного кодексу України, автор 3-х томного академічного курсу “Українське цивільне право”, академічного курсу “Українське сімейне право”, численних наукових коментарів та статей, розповіла про сімейне право як систему соціальних регуляторів сімейних відносин.

Коли сьогодні відбувається утвердження принципу верховенства права – це велика можливість для адвоката проявити себе. Якщо адвокат зацікавлений, то він допомагає закону жити, змінює судову практику. Складаючи різноманітні процесуальні документи, адвокат є учасником творення права.

Потрібно зазначити, що цивільне право, сімейне право – це не тільки закон.

На підставі Конституційного Суду сімейні відносини регулює, крім закону, договір, мораль, звичаї, традиції.

Відносно застосування Цивільного кодексу до врегулювання сімейних відносин, то Верховний суд у постанові відзначає про можливість відшкодування моральної шкоди і тоді, коли вона в Сімейному кодексі не передбачена. Верховний суд посилається на загальне правило, зокрема, ст.23 “ Про відшкодування моральної шкоди” і зазначає, що відповідно до сімейних правовідносин застосовуються норми Цивільного кодексу, якщо це не суперечить суті сімейних відносин.

Моральна шкода відшкодовується тільки тоді, коли вона заподіяна протиправно.

В ст.61 Конституції України встановлено конституційну модель формування презумпції.

Презумпція – це свідчення наявності чи відсутності певних обставин, які доведені і встановлені судом.

Шлюб породжує дві презумпції:

  • спільної, сумісної власності
  • батьківства

В роботі адвоката є важливою для використання глава 6 Сімейного кодексу “ Особисті немайнові права подружжя”. Користуючись цією главою, адвокат може визначити причини розірвання шлюбу.

Потрібно звернути увагу, що позовна заява за підписом представника є недопустимою. Це суперечить Сімейному кодексу, де чітко зазначено, що на пред’явлення позову мають право один із подружжя.

Майно нажите в шлюбі є спільною власністю. Єдність суб’єкта дає можливість одному із подружжя вчиняти дії по розпорядженню спільним майном, крім випадків коли таке розпорядження може бути актом тільки спільної волі.

При розділенні спільної сумісної власності можлива екстракція, тобто виділення частини майна із загальної маси на користь одного із подружжя.

Стосовно позовної давності, то строк позовної давності розпочинається з наступного дня від подання заяви.

Позовна давність про поділ майна розпочинається:

  • тільки тоді коли шлюб розірваний
  • коли особа дізналася про порушення свого права і про особу яка це право порушила.

Щодо шлюбного договору, то його предметом може бути тільки матеріальна сфера, і заключений він може бути як до шлюбу так і протягом спільного проживання подружжя. В шлюбному договорі бажано зафіксувати те майно, яке має особа при вступі в шлюб.