Продавець частки у праві спільної часткової власності має право вибору покупця між іншими співвласниками цього майна, які виявили бажання його придбати, на власний розсуд, водночас правило переважного права купівлі в цьому випадку не застосовується

03 серпня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_3,
ОСОБА_4, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, про переведення прав та обов’язків покупця за договором купівлі-продажу.

Суд установив, що на підставі договору дарування частини у праві власності на житловий будинок ОСОБА_1 є власником 13/25 часток цього житлового будинку.
ОСОБА_2 на підставі договору дарування частини житлового будинку набув право спільної часткової власності у розмірі 6/50 часток на житловий будинок нарівні з іншими співвласниками, що разом становить 100 %. Тобто ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 є співвласниками житлового будинку. Згідно з договорами купівлі-продажу ОСОБА_2 придбав у власність 6/50 часток і 6/25 часток спірного будинку, право власності на які зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився й апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову. При цьому суд керувався тим, що відповідач, який є співвласником спірного будинку, придбав спірні частки інших співвласників цього будинку, тому у цих правовідносинах у позивача як співвласника цього будинку не існувало переважного права перед відповідачем на купівлю спірних часток будинку відповідно до статті 362 ЦК України.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення з огляду на таке.

Предметом позову у справі, що переглядалася, є захист переважного права позивача на придбання 6/50 і 6/25 часток спірного будинку, співвласником якого він є, шляхом переведення на ОСОБА_1 прав покупця за договорами купівлі-продажу, укладеними між ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, відповідно до частини четвертої статті 362 ЦК України.

Згідно із статтями 361–362 ЦК України співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.

У разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.

Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов’язаний письмово
повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.

Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна – протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі.

Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця.

У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором
повинен сплатити покупець.

Аналіз цих норм права дає можливість дійти висновку, що продавець частки у праві спільної часткової власності має право вибору покупця між іншими співвласниками цього майна на власний розсуд, при цьому правило переважного права у цьому випадку не застосовується.

Отже, встановивши, що на час укладення ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу часток спірного будинку з ОСОБА_3, ОСОБА_4 він був співвласником цього майна, тому продавці скористалися своїм правом вибору між співвласниками спірного будинку – сторонами у справі та продали свої частки відповідачу, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, дійшов обґрунтованих висновків про відсутність правових підстав для задоволення позову.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 3 серпня 2022 року у справі No 712/2579/21 (провадження No 61-3485св22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105726117.