Процес законотворчості. Розробка правок до законопроектів, участь в робочих групах та комітетах ВРУ: адвокат Луценко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Процес законотворчості: засоби та методи. Розробка правок до законопроектів, участь в робочих групах та комітетах ВРУ щодо опрацювання правок до законопроектів”, Луценко Дмитро, адвокат, кандидат юридичних наук, розповів про законотворчу роботу і про порядок внесення правок до законопроектів.

Опрацювання правок до законопроектів відбувається Верховною Радою України з метою покращення, удосконалення та приведення у відповідність тих чи інших нормативних актів, до яких пропонується правка.

Етапи розробки правки до законопроектів:

 • Опрацювання законопроекту на предмет наявності зауважень до законопроекту.
 • Підготовка тексту поправок з обов’язковим віднесенням до якого пункту законопроекту відноситься поправка.
 • Внесення до системи СЕДО в розділ правки до ЗПУ.
 • Опрацювання правок в режимі робочої групи/засідання комітету.

Завдання законотворця, або автора ідеї будь – якого закону, зробити норму закону таким чином, щоб вона була зрозуміла, двозначно не трактувалася і мала ефект урівняння всіх в межах певних правовідносин.

Ухвалюючи чи готуючи будь – який законопроект треба розуміти якої мети повинен досягнути цей закон. Документом який визначає цю основну мету є пояснювальна записка до законопроекту. Вона містить пропозиції, істотні зміни, аргументацію тих обставин чому прийняття законопроекту є важливим і необхідним на сьогодні.

Готуючи правки до законопроекту потрібно звернути увагу на ст 116 ЗУ “Про Регламент Верховної Ради”:

1. Пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу. Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту.

Пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції і поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень законопроекту, що не були прийняті у другому читанні. Пропозиції і поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради.

2. Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхилення (ad hoc) від закріплених у цьому Регламенті положень може продовжити встановлені у цій статті строки або скоротити їх не більш як наполовину. Скорочення не допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого законопроекту, кількість статей, пунктів якого понад 100.

Види роботи з законопроектами:

 • розробка правок до законопроектів;
 • участь в робочих групах щодо опрацювання правок до законопроектів;
 • обговорення законопроектів та правок до них на комітеті ВРУ.

Участь в робочих групах щодо опрацювання до законопроектів відбувається наступним чином:

 • опрацювання правок поданих до законопроекту з висловленням позиції та обґрунтуванням;
 • вирішення питання щодо прийняття чи відхилення поправки;
 • віднесення питання вирішення питання по поправці «на рішення комітету»

У разі відхилення правки робочою групою, член комітету додатково може поставити правку на обговорення та голосування на комітеті.

Обговорення законопроектів та правок до них на комітеті ВРУ полягає в наступному:

 • опрацювання правок поданих до законопроекту з висловленням позиції та обґрунтуванням;
 • вирішення питання щодо прийняття чи відхилення поправки;
 • за необхідності підняття питання про голосування відхилених робочою групою правок;
 • пропозиції редакційного прийняття правок;
 • прийняття законопроекту за основу (1 читання) або вцілому (2 читання).