При всіх регіональних радах адвокатів створені та успішно діють комісії з оцінки якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД, однак уряд в порушення Закону хоче створити свої комісії

У рішенні №33 від 31 березня Рада адвокатів України вирішила направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністра України, Міністра юстиції України з приводу повернення (відкликання, відхилення) законопроектів № 5107 та доопрацювання законопроекту № 5107-1.

На даний час відповідно до ст.25 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД здійснюється утвореними для цієї мети Радами адвокатів регіонів комісіями за зверненнями центрів з надання БПД. При цьому, при всіх регіональних радах адвокатів створені та успішно діють такі постійні комісії.

Рішенням Ради адвокатів України від 15.12.2017р. No281 у новій редакції затверджено Положення про ці комісії. Жодних питань з приводу їх функціонування з боку регіональних центрів не виникало.

Так, Комісія є колегіальним органом, самостійною у прийнятті рішень, в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України”Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Законом України”Про безоплатну правову допомогу”, Стандартами якості надання безоплатної вторинної правової допомоги (затвердженими спільно з Координаційним центром) та іншими нормативно-правовими актами.

Завданням Комісії є здійснення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД безоплатної вторинної правової допомоги -за зверненням центрів в межах конкретного доручення та з урахуванням погодженої позиції з клієнтом відповідно до Стандартів якості надання безоплатної правової допомоги. Комісія здійснює діяльність у формі засідань, які проводяться не рідше одного разу на два місяці. У разі необхідності засідання Комісії може бути проведено у режимі відео-конференції. Комісія має широкі повноваження для об’єктивного та неупередженого розгляду доручення і прийняття необхідних заходів у разі виявлення недоліків.

У разі прийняття рішення про невідповідність дій/бездіяльності адвоката Стандартам якості надання безоплатної правової допомоги комісія має право надавати рекомендації адвокату щодо підвищення якості надання БПД; вносити пропозиції щодо розірвання договору з адвокатом про надання БПД або виключення його з реєстру адвокатів, які надають БВПД; звертатися із заявою до КДКА регіону щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Пояснювальні записки до проектів Закону взагалі не містять інформацію про такі постійно діючі при регіональних Радах адвокатів комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД, діяльність яких не пов’язана з виділенням державних бюджетних коштів. У пояснювальних записках до обох проектів відсутня інформація про будь-які недоліки в роботі таких комісій, які негативно впливають на перевірку якості надання безоплатної правової допомоги