Рада суддів України затвердила Щорічну доповідь “Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні” за 2020 рік

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 5 серпня 2021 року затвердила Щорічну доповідь “Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні” за 2020 рік.

Про це повідомляє прес-служба Ради суддів України.

Щорічна доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні є індикатором поточного рівня розвитку судової системи у відповідному напрямі та інструментом, що дає змогу привернути увагу на актуальні проблеми і здобутки у сфері суддівської незалежності. Важливою функцією щорічної доповіді є моніторинг виявлених проблем та внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

Рада суддів України щороку бере участь в підготовці документу та наголошує на важливості спільних зусиль Вищої ради правосуддя та Ради суддів України у питаннях захисту суддівської незалежності заради справедливості.

Коментуючи Щорічну доповідь, Голова Комітету з питань забезпечення незалежності суддів Ради суддів України Віталій Кальник зауважив: “Якщо ми проаналізуємо доповідь про стан незалежності за 2019 рік, то найактуальнішими у ній були питання кадрового голоду у судах першої та апеляційної інстанцій і дефіцит бюджетних призначень. Сьогодні ми розуміємо, що дані питання не тільки не вирішилися, а навіть й загострилися. Аналізуючи 2020-й рік, ми змушені константувати, що фінансування судової влади перейшло у категорію критичного стану – не вистачає коштів не тільки на матеріально-технічне забезпечення діяльності судів, а вже і на виплату заробітної плати працівникам апарату судів. Така ситуація призводить до погіршення оперативності та якості розгляду судових справ, знижує рівень захисту прав і свобод людини і громадянина, у зв’язку з чим виникають серйозні проблеми із забезпеченням реалізації принципу доступності людей до правосуддя та забезпечення їх права на вирішення судом справи упродовж розумного строку”.

Нагадаємо, з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя Вища рада правосуддя вже четвертий рік поспіль готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими об’єднаннями щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.