Рада адвокатів України заявляє про другу спробу запровадити контроль з боку державних органів за професійною діяльністю адвокатів всупереч положенням міжнародного та національного законодавства

У рішенні №33 від 31 березня Рада адвокатів України вирішила направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністра України, Міністра юстиції України з приводу повернення (відкликання, відхилення) законопроектів № 5107 та доопрацювання законопроекту № 5107-1.

Рада адвокатів України зазначає, що в експертному висновку від 23 грудня 2008 року, складеному щодо проекту Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (Спільна програма Ради Європи та Європейської Комісії)наголошується, що не було враховано суттєві зауваження, наслідком чого є суттєве звуження ролі органів адвокатського самоврядування у питаннях надання безоплатної правової допомоги (надалі за текстом -БПД). Зазначено, що Урядові органи можуть забезпечувати, фінансувати чи організовувати безоплатну правову допомогу, але надаватися така допомога має лише незалежними адвокатами, які діють у складі незалежних адвокатських об’єднань.

Негативна тенденція щодо суттєвого звуження ролі органів адвокатського самоврядування у питаннях надання БПД продовжується до цього часу, доказом чого є поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання», зареєстрованого 19.02.2021 року за No5107 та проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання», зареєстрованого 9.03.2021 року за No5107-1.

Рада адвокатів України, акцентує увагу, що зазначені законопроекти не узгоджувалися із Національною асоціацією адвокатів України.

Даними проектами запропоновано Закон України «Про безоплатну правову допомогу» доповнити статтею 6-2 «Оцінювання якості надання безоплатної правничої допомоги», яка передбачає впровадження механізму незалежного оцінювання якості наданої адвокатами безоплатної вторинної правничої допомоги з використанням інструменту рецензування (“peer review”) шляхом утворення Міністерством юстиції України комісії з незалежного оцінювання якості надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Передбачається, що Положення про комісію та її кількісний склад, механізм проведення незалежного оцінювання якості надання безоплатної вторинної правничої допомоги з використанням інструменту рецензування (“peer review”), порядок проведення комісією конкурсного відбору адвокатів-експертів для проведення зазначеного оцінювання затверджуються Міністерством юстиції України. Розмір та порядок оплати послуг адвокатів-експертів з оцінювання якості надання безоплатної вторинної правничої допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За Проектом механізм проведення оцінювання якості надання БПД працівниками центрів з використанням інструменту рецензування (“peer review”) визначається Координаційним центром з надання правничої допомоги. Механізм моніторингу якості надання безоплатної правничої допомоги також визначається Координаційним центром з надання правничої допомоги.

Рада адвокатів України зазначає, що це вже друга спроба протягом останніх двох років запровадити контроль з боку державних органів за професійною діяльністю адвокатів всупереч положенням міжнародного та національного законодавства, основоположних принципів здійснення адвокатської діяльності, визначених в Конституції України, Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в Основних положеннях про роль адвокатів (прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року), у Кодексі поведінки Європейських адвокатів (прийнятому на пленарній сесії Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи), а також всупереч висновків, наведених в рішеннях Європейського суду з прав людини, які стосуються забезпечення державою права на захист.

Попередній проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання» з аналогічними пропозиціями був зареєстрований за No2704 від 28.12.2019р., але 14 березня 2020 р. відкликаний після категоричних заперечень з боку Національної асоціації адвокатів України.