Вища ревізійна комісія адвокатури має провести перевірку фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів міста Києва: рішення РАУ

Про це йдеться у рішенні №129 від 15 грудня 2021 року “Про здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва”.

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Робочої групи із дослідження
результатів проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році Кухаря О.І.,
Голову Ради адвокатів України Ізовітову Л.П. та голову Вищої ревізійної
комісії адвокатури Болдіна М.Я., зазначає наступне.

Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій
адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та
Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області,
міста Києва та Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та
Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області,
міста Києва та Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради
адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону (ч. 1 ст. 51 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Порядок проведення перевірок та організацію роботи ревізійної комісії адвокатів регіону визначає Положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, затверджене рішенням Ради адвокатів України No266 від 17.12.2013, із змінами.

Згідно п. 6.4. ст. 6 Положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності рад адвокатів регіонів та КДКА може проводитися у будь-який час, у тому числі час на вимогу Голови Ради адвокатів України.

За приписами ст. 53 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.

За приписами ст.ст. 51 та 53 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ревізійна комісія адвокатів регіону, Вища ревізійна комісія адвокатури можуть подавати результати перевірок, зокрема, Раді адвокатів України.

Враховуючи наведене, а також те, що наразі Вищою ревізійною комісією
адвокатури проводиться перевірка фінансово-господарської діяльності органів
адвокатського самоврядування міста Києва за період 2018 – 2021 рр., Рада
адвокатів України, керуючись приписами Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Положенням про ревізійну комісію адвокатів регіону,
Положенням про Вищу ревізійну комісію адвокатури, Положенням про Раду
адвокатів України, вирішила –

 • Рекомендувати Вищій ревізійній комісії адвокатури в співпраці з
  Ревізійною комісією адвокатів міста Києва продовжити перевірку
  фінансово-господарської діяльності органів адвокатського
  самоврядування міста Києва за період 2018 – 2021 рр.
 • За наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності органів
  адвокатського самоврядування міста Києва за період 2018 – 2021 рр.
  скласти висновок та направити Раді адвокатів України.