Реагування адвокатів та фіксація ототожнення адвоката з клієнтом: член Ради адвокатів України Ганна Лазарчук

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами через призму рішень Ради адвокатів України», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Ганна Лазарчук, член Ради адвокатів України від Рівненської області, розглянула питання способів фіксації та реагування на ототожнення адвокатів з клієнтами.

Лектор закликала адвокатів до реагування і обов’язкової фіксації всіх виявлених порушень щодо ототожнення адвоката з клієнтом, оскільки конституційне право кожного на професійну правничу допомогувідповідно до статті 64 Конституції Українине може бути обмежене та ніхто – ні громадяни, ні держава – не має права перешкоджати отриманню правової допомоги.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заборона ототожнення адвоката з клієнтом є державною гарантією права на здійснення адвокатської діяльності. З метою формування практики захисту адвокатів органами адвокатського самоврядування необхідним є фіксація виявлених порушень щодо ототожнення адвоката з клієнтом.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Таким чином, адвокату не заборонено здійснювати фіксацію порушення власних прав будь яким законним на те способом. Це може бути відео-, фотофіксація, з належним подальшим оформленням; фіксація змісту інтернет сторінки, якщо ототожнення адвоката з клієнтом відбувається в мережі інтернет; збір відповідних документів шляхом подання адвокатських запитів тощо.

З метою захисту власних прав в кожному регіоні діють представники рад регіонів з захисту прав адвокатів, на всеукраїнському рівні при НААУ діє комітет з захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ.

Таким чином, після виявлення порушення власних прав, таких як ототожнення адвоката з клієнтом необхідно вчинити ряд дій:

  • звернутися із відповідною заявою до Ради адвокатів регіону з проханням захисту власних прав;
  • повідомити або звернутися із заявою про з проханням про захист прав до Комітету з захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, який розгляне вашу заяву та зробить відповідний висновок.

У випадку кричущого порушення прав адвоката та ототожнення адвоката з клієнтом такий висновок разом із заявою(зверненням) адвоката буде переданий до Ради адвокатів України з метою прийняття відповідного рішення та засудження зазначених дій, звернення до відповідних органів. Крім того, доречним буде звернення із заявою по вчинення злочину (перешкоджання адвокатській діяльності) до органів поліції.

Відповідно до ст. 397 КК України вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці.

Як зазначає лектор, проблемним питанням ототожнення адвоката з клієнтом є відсутність відповідальності (як адміністративної так і кримінальної). Необхідність звернень адвокатів до Рад адвокатів регіонів, Комітету та органів поліції викликана необхідністю формування статистики порушення прав адвокатів та формування правозастосовчої практики, коли ототожнення адвоката з клієнтом буде розцінюватись, як втручання у здійснення адвокатської діяльності, з можливістю притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Ототожнення адвоката з клієнтом слід розцінювати, як перешкоду у здійсненні адвокатської діяльності, оскільки після зазначених дій адвокат фактично перестає здійснювати належний захист власного клієнта та вимушений захищати себе, на що витрачається левова частка зусиль адвоката. Таким чином, дії по ототожненню адвоката з клієнтом спрямовані на усунення, відволікання адвоката від належного захисту свого клієнта, що безперечно є вчиненням перешкод до здійсненням правомірної діяльності захисника.