Реалізація батьківських прав залежить від дотримання інтересів дитини: суддя ВС Євген Синельников

В усіх рішеннях щодо дітей забезпечення найкращих інтересів дитини повинне мати першочергове значення.

Про це повідомляє Верховний суд.

«Визначення місця проживання малолітньої дитини не тільки істотно вплине на її психофізичний розвиток у дитинстві, а й здебільшого визначатиме поведінку дорослої людини в майбутньому» – так розпочав своє звернення до слухачів програми підготовки для підтримання кваліфікації місцевих загальних судів, організованої Національною школою суддів України, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Євген Синельников.

Суддя виступив із лекцією «Актуальні питання, які виникають під час вирішення спорів про визначення місця проживання малолітньої дитини» та розповів про судову практику Верховного Суду у справах щодо вирішення таких спорів.

Він нагадав, що залежно від віку дитини різняться способи визначення її місця проживання.

Так, до досягнення дитиною десяти років рішення ухвалюють за згодою батьків, а після десяти – враховується і думка дитини. «Особа, яка досягла 14 років, у силу статті 29 ЦК України може вільно обирати собі місце проживання з одним з батьків, які мають у власності (користуванні) житлові приміщення» (постанова ВС у справі № 686/18140/21).

Крім того, Євген Синельников наголосив на особливостях цієї категорії справ – вони потребують ретельної досудової підготовки: проведення примирних процедур, заслуховування пояснень батьків дитини та думки самої дитини, якщо вона здатна самостійно висловитися.

Саме тому справи щодо проживання дитини можуть розглядатися лише в порядку загального позовного провадження.

Одним із найважливіших правових документів, які стосуються захисту прав дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята в 1989 році. Україна також ратифікувала цю Конвенцію, взявши на себе зобов’язання докладати всіх можливих зусиль, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини.

Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування (стаття 18).

Дитина має право на піклування своїх батьків (стаття 7).

Для належного збереження прав дітей, у тому числі, у багатьох країнах світу суди й судді отримали окрему спеціалізацію з розгляду сімейних спорів.

Суддя КЦС ВС розповів, як саме вирішують справи щодо визначення місця проживання дитини в США, Ізраїлі та Франції.

Національне законодавство України також передбачає можливість запровадження спеціалізації суддів із розгляду конкретних категорій справ.

Окрему увагу Євген Синельников приділив висновку, який подає орган опіки та піклування, і його оцінці судом. Лектор наголосив, що суд може не погодитися з висновками, якщо вважає їх недостатньо обґрунтованими чи такими, що суперечать інтересам дитини. Інтереси дитини є першочерговими, отже суд має дослухатися і до думки самої дитини та її бажань. Проте згода на проживання з одним із батьків не повинна бути абсолютною для суду, якщо така згода не буде відповідати та сприяти захисту прав та інтересів дитини (ст. 12 Конвенції про права дитини, ст. 3 Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. 171 СК України).

Це стала практика в багатьох країнах, адже вона дає можливість найкраще дослідити та зважити всі обставини справи і, як результат, ухвалити оптимальне рішення.

Навівши кілька прикладів із практики інших країн, а також Європейського суду з прав людини, спікер нагадав і про висновки Верховного Суду у справі № 404/3499/17:

«Суд враховує висловлену дитиною думку системно, з’ясовуючи належно фактичні обставини справи, досліджуючи та надаючи належну правову оцінку зібраним у справі доказам у їх сукупності, що в результаті сприятиме правильному вирішенню питання місця проживання дитини. Тільки так будуть забезпечені найкращі інтереси дитини, а не інтереси та бажання батьків, які вони не можуть чи не бажають вирішувати в позасудовий спосіб».

Під час свого виступу суддя КЦС ВС зазначив, що батько й мати мають рівні права та обов’язки щодо дитини – це характерна риса більшості правових систем європейських країн. Водночас реалізація батьківських прав залежить від дотримання інтересів дитини.

Зараз в Україні суд ухвалює рішення переважно про постійне місце проживання дитини з одним із розлучених батьків, однак із правом доступу для іншого. Натомість у світі широко застосовують концепцію спільної опіки, яка може мати кілька варіантів.

Лектор також акцентував на проблемних питаннях, які виникають під час вирішення спорів про тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон на прикладі рішень Верховного Суду.