Щодо наявності чи відсутності підстав для реалізації виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на підставі аграрної розписки

Аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки, якої визначаються сторонами саме в аграрних розписках, порядок видачі яких унормовано, зокрема, статтею 9 Закону України “Про аграрні розписки”, а виконання за ними має відповідати вимогам статті 12 Закону України “Про аграрні розписки”.

Відсутність напису “Виконано” на товарній аграрній розписці, при умові настання
строку її виконання, свідчить про безспірність вимог, а тому за таких умов відсутні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Аграрна розписка не є договором і виникнення застави майбутнього врожаю
згідно з аграрною розпискою виникає саме на підставі Закону України “Про аграрні розписки”.

При цьому норми спеціального закону, а саме Закону України “Про аграрні
розписки”, не містять переліку інших обов’язкових дій кредитора чи нотаріуса,
які мають передувати вчиненню виконавчого напису за товарною аграрною
розпискою.

КГС ВС розглянув справу з а позовом Фермерського господарства “Правда”
(далі – ФГ “Правда”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Агро – Овен”
(далі – ТОВ “Агро – Овен”), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, на стороні позивача – Товариство з обмеженою відповідальністю “СОФІЯ – БЛИЗНЮКИ” (далі – ТОВ “СОФІЯ – БЛИЗНЮКИ”) про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між ФГ “Правда” та ТОВ “Агро – Овен” укладено договір поруки від 06.04.2020,
згідно з яким ФГ “Правда” є поручителем за зобов’язаннями ТОВ “СОФІЯ –
БЛИЗНЮКИ” перед ТОВ “Агро – Овен”, що виникли з договору про закупівлю
зернової продукції від 17.12.2018, який укладений між ТОВ “Агро – Овен” та ТОВ
“СОФІЯ-БЛИЗНЮКИ”. За умовами зазначеного договору ТОВ ” СОФІЯ – БЛИЗНЮКИ” зобов’язане було поставити ТОВ “Агро-Овен” у строк до 31.08.2020 насіння соняшника врожаю 2020 року 1 класу у кількості 119 т на суму 1 093 610,00 грн та озиму пшеницю врожаю 2020 року 1 класу у кількості на суму 1 392 296,45 грн.

Крім цього, між ТОВ “Агро – Овен” (покупець) та ФГ “Правда” (постачальник)
укладено договір про закупівлю зернової продукції від 04.04.2019. Відповідно до умов зазначеного договору постачальник у строк до 31.08.2020 зобов’язаний
поставити насіння соняшника врожаю 2020 року 1 класу у кількості 71 т на суму
656 550 грн.

22.06.2020 ТОВ “Агро – Овен” (кредитор) та ФГ “Правда” (боржник) підписано
товарні аграрні розписки, запис в реєстрі аграрних розписок No 4782, No4783, No368 (далі – аграрна розписка No4782, аграрна розписка No4783, аграрна розписка No368).

Відповідно до умов зазначених аграрних розписок, ними встановлено безумовне зобов’язання боржника за аграрними розписками здійснити поставку сільськогосподарської продукції, вид, якість, кількість, місце та термін поставки
якого визначені сторонами згідно з умовами договору про закупівлю зернової
продукції. Забезпеченням виконання зобов’язань боржником, передбачених цими аграрними розписками є: майбутній урожай сільськогосподарської продукції, що вказаний в аграрних розписках. При частковому виконанні зобов’язання, визначеного в аграрних розписках, застава зберігає силу в повному обсязі.

На виконання договорів про закупівлю зернової продукції від 17.12.2018 та від 04.04.2019 ТОВ “Агро – Овен” сплачено постачальникові передоплату.

Відповідно до видаткових накладних від 13.07.2020, 14.07.2020, 15.07.2020 ТОВ “СОФІЯ – БЛИЗНЮКИ” було здійснено поставку лише пшениці та ячменю.

Відповідно до видаткових накладних від 25.07.2020 ФГ “Правда” здійснено
поставку товару — ячміню у кількості 59,26 т на загальну суму 296 300,00 грн.

ФГ “Правда” не було здійснено поставку товару обумовленого в аграрних
розписках No 4782, No 4783, No 368 – насіння соняшника 1 класу врожаю 2020 року. Сторонами не вносилися зміни до аграрних розписок щодо найменування
продукції. Надані до матеріалів справи аграрні розписки не містить написів про їх повне або часткове виконання.

ТОВ “Агро – Овен” надіслало на адресу ФГ “Правда” вимоги від 01.09.2020 про
усунення порушення виконання зобов’язання за аграрними розписками No 4782,
No 4783 в яких повідомило про те, що у зв’язку із несвоєчасним виконанням ФГ “Правда” зобов’язань за зазначеними аграрними розписками ТОВ “Агро-Овен”
змушене звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису.

04.09.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу вчинено виконавчий напис про стягнення з боржника ФГ “ПРАВДА” на користь стягувача ТОВ “Агро-Овен” на підставі аграрних розписок No 4782, No 4783.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 17.11.2020, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.02.2021,
відмовлено у задоволенні позову повністю.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Згідно зі статтею 87 Закону України “Про нотаріат” для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Відповідно до пункту 12 “Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 No1172, для одержання виконавчого напису про стягнення заборгованості за нотаріального посвідченими аграрними розписками подаються: оригінал аграрної розписки без відмітки про її виконання; засвідчена кредитором копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання, що була надіслана боржнику; оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання.

Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують
безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року (частина перша статті 88 Закону України “Про нотаріат”).

Положеннями статті 3 Закону України “Про аграрні розписки” передбачено, що товарна аграрна розписка – це аграрна розписка, що встановлює безумовне
зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої
сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої
визначені аграрною розпискою.

Отже, її виконання не повинно залежати від факту оскарження чи недійсності
положень забезпечуваного договору.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про аграрні розписки” аграрні розписки
діють до повного їх виконання. Товарні аграрні розписки виконуються шляхом
здійснення поставки вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки.

Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів
з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис “Виконано”, що скріплюється підписом кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Після повернення боржнику за аграрною розпискою оригіналу аграрної розписки з відміткою про її виконання
боржник за аграрною розпискою має право звернутися до особи, яка вчиняє
нотаріальні дії, для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів.

Приписами статті 13 Закону України “Про аграрні розписки” унормовано, що наявність аграрної розписки без відмітки про її виконання є достатнім
підтвердженням безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою.

Тобто сама по собі відсутність напису “Виконано”, при умові настання строку
виконання торгової аграрної розписки, свідчить про наявність безспірних вимог
кредитора до боржника.

У разі невиконання боржником за аграрною розпискою зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний у ній строк кредитор за аграрною розпискою має право звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису, який підлягає негайному виконанню і на підставі якого орган або особа, що здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів протягом семи днів забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки (частина друга статті 13 Закону України “Про аграрні розписки”).

Отже, аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне
зобов’язання боржника здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської
продукції, якість, кількість, місце та строк поставки, якої визначаються сторонами саме в аграрних розписках, порядок видачі яких унормовано, зокрема, статтею 9 Закону України “Про аграрні розписки”, а виконання за ними має відповідати вимогам статті 12 Закону України “Про аграрні розписки”.

Оскільки строк виконання спірних аграрних розписок настав 31.08.2020, на вказаних розписках відсутній напис “Виконано”, доказів виконання товарних
аграрних розписок до суду не надано, то підстави звернення ТОВ “Агро – Овен” до нотаріуса для вчинення виконавчих написів є безумовними. А відсутність напису “Виконано”, при умові настання строку виконання товарної аграрної розписки, свідчить про безспірність вимог, а тому відсутні підстави для визнання
виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

КГС ВС звернув увагу на те, що аграрна розписка не є договором і виникнення застави майбутнього врожаю згідно з аграрною розпискою виникає саме на підставі Закону України “Про аграрні розписки”, приписами частини першої
статті 7 якого аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції.

При цьому норми спеціального закону, а саме Закону України “Про аграрні
розписки”, не містить переліку інших обов’язкових дій кредитора чи нотаріуса, які мають передувати вчиненню виконавчого напису за товарною аграрною
розпискою.

Ураховуючи викладене, постановою КГС ВС залишено без змін рішення
Господарського суду Харківської області від 17.11.2020 та постанову Східного
апеляційного господарського суду від 16.02.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 10.06.2021 у справі No 922/3050/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/97597938.