Щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування

Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство
фіктивної кредиторської заборгованості при оскарженні заінтересованими
особами угод боржника в порядку спеціальних норм КУзПБ або за правилами
ЦК України суду слід розглядати відповідні заяви, пов’язані з недійсністю
правочинів, із застосуванням засад змагальності сторін у поєднанні з детальною
перевіркою реальності проведення господарських операцій та наміру створення
саме тих правових наслідків, що притаманні певним видам господарських
правочинів.

Відповідно до статті 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Фіктивний правочин характеризується тим, що сторони вчиняють такий правочин лише «про людське око», знаючи заздалегідь, що він не буде
виконаним; вчиняючи фіктивний правочин, сторони мають інші цілі, ніж ті, що передбачені правочином. Фіктивним може бути визнаний будь-який правочин, якщо він не має на меті встановлення правових наслідків, які встановлені законом для цього виду правочину (висновок, викладений у постанові ОП КГС ВС від 07.12.2018 у справі No910/7547/17.

Основними ознаками фіктивного правочину є введення в оману (до або в момент укладення угоди) третьої особи щодо фактичних обставин правочину або дійсних намірів учасників, свідомий намір невиконання зобов’язань договору,
приховування справжніх намірів учасників правочину.

У разі оскарження правочину заінтересованою особою необхідним є надання
оцінки дій сторін цього договору в контексті критеріїв добросовісності,
справедливості, недопустимості зловживання правами, зокрема, спрямованими
на позбавлення позивача в майбутньому законних майнових прав.

Вирішуючи питання щодо фіктивності договору, укладеного всупереч інтересам позивача, суд має з’ясувати дійсні наміри сторін, тобто чи була мета укладення договору іншою, ніж це випливає зі змісту договору.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 30.06.2021 у справі No927/889/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98203025.