Щодо переходу повноважень стосовно затвердження проєкту землеустрою від Держгеокадастру до органу місцевого самоврядування

07 серпня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 280/717/19, адміністративне провадження №К/990/22480/23  (ЄДРСРУ № 112672099) досліджував питання щодо переходу повноважень стосовно затвердження проєкту землеустрою від Держгеокадастру до органу місцевого самоврядування.

У справі, яка розглядається, спір виник у сфері земельних відносин стосовно відмови ГУ Держгеокадастру в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території відповідної ради.

До внесення змін до законодавства в сфері землеустрою вказана вище земельна ділянка станом на момент виникнення спірних у цій справі правовідносин належала до земель державної власності сільськогосподарського призначення, а отже, в силу приписів частини четвертої статті 122 Земельного кодексу України, повноваження щодо її передачі у власність для всіх потреб на той час належали центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальним органам, яким у цій справі виступає відповідач.

Водночас Законом України від 28.04.2021 №1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який набрав чинності 27.05.2021, розділ X «Перехідні положення Земельного кодексу України» доповнено пунктом 24, відповідно до якого з дня набрання чинності цим пунктом землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель:

  • а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями на праві постійного користування (у тому числі земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, та земель водного фонду, що перебувають у постійному користуванні державних водогосподарських підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук);
  • б) оборони;
  • в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об`єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення;
  • г) зони відчуження та зони безумовного (обов`язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • ґ) під будівлями, спорудами, іншими об`єктами нерухомого майна державної власності;
  • д) під об`єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності;
  • е) визначених у наданих до набрання чинності цим пунктом дозволах на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, наданих органами виконавчої влади з метою передачі земельних ділянок у постійне користування державним установам природно-заповідного фонду, державним лісогосподарським та водогосподарським підприємствам, установам та організаціям, якщо рішення зазначених органів не прийняті.

(!!!) Земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом.

З дня набрання чинності цим пунктом до державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки державної власності, що передаються у комунальну власність територіальних громад, органи виконавчої влади, що здійснювали розпорядження такими земельними ділянками, не мають права здійснювати розпорядження ними.

Надані до дня набрання чинності цим пунктом рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності, які відповідно до цього пункту переходять у комунальну власність, є чинними. Особи, які отримали такі дозволи, а також органи, що їх надали, зобов`язані повідомити про це протягом місяця відповідні сільські, селищні, міські ради з дня набрання чинності цим пунктом. Рішення про затвердження такої документації, що не була затверджена на день набрання чинності цим пунктом, приймають сільські, селищні, міські ради.

Відповідно до статті 186 ЗК України (в редакції Закону № 1423-ІХ) органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки у власність, надано повноваження на погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. При цьому, підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації

ВИСНОВОК

Аналіз вищенаведених норм дає підстави для висновку, що починаючи з 27.05.2021 р., повноваження стосовно затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянкою переходять від – Головного управління Держгеокадастру до органу місцевого самоврядування.

Матеріал підготовлено адвокатом Євгенієм Морозовим.