Щодо переходу земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, до комунальної власності

Згідно з імперативними вимогами пункту 21 розділу Х “Перехідні положення”
ЗК України (у редакції, чинній з 01.01.2019) установлено, що з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні” (тобто з 01.01.2019) землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних
ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.

При цьому спеціальна (імперативна) норма пункту 21 розділу Х “Перехідні положення” ЗК України (у редакції, чинній з 01.01.2019) у співвідношенні із загальною нормою частини 5 статті 122 ЗК України підлягає пріоритетному застосуванню незалежно від місцезнаходження земель колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (у межах чи за межами населеного пункту) та їх нинішнього цільового призначення, якщо спірна земельна ділянка, яка до 31.12.2018 входила до складу земель припиненого колективного сільськогосподарського підприємства, має несільськогосподарське призначення.

КГС ВС розглянув справу за позовом керівника Котовської місцевої
прокуратури Одеської області (далі – прокурор) в інтересах держави в особі Одеської обласної державної адміністрації (далі – Одеська ОДА) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Рембудзв’язок” (далі – ТОВ “Рембудзв’язок”), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, – Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (далі – Петрівська сільська рада) про зобов’язання повернути земельну ділянку.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

17.10.1995 Петрівська рада народних депутатів видала КСП “Абомеліково”
державний акт про право колективної власності на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення площею 2867,4 г.

У подальшому, ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.03.2010 у справі No 24-32/56-06-2282 ліквідовано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Абомеліково”, провадження у справі припинено,
кредиторську заборгованість списано як безнадійну.

Відповідно до розпорядження Кодимської районної державної адміністрації
від 08.09.2008 No735 (в редакції розпорядження від 19.08.2011) ТОВ “Рембудзв’язок” надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Олександрівського родовища піску загальною площею 0,9926 га в оренду терміном на 10 років для видобування корисних копалин (піску) на території Петрівської сільської ради згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами від 13.06.2007.

З 31.01.2013 до 25.06.2019 між Петрівською сільською радою та ТОВ
“Рембудзв’язок” укладено ряд тимчасових угод про плату за фактичне користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 0,9926 га, яка розташована за межами населеного пункту.

Листом від 03.10.2013 Головне управління Держземагентсва в Одеській області
відмовило ТОВ “Рембудзв’язок” у затвердженні проекту щодо відведення земельної ділянки площею 1,8758 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території Петрівської сільської ради з посиланням на включення бажаної земельної ділянки до земель колективної власності, відносно яких видавався державний акт.

01.07.2020 за участю сільського голови Петрівської сільської ради, депутата
сільської ради та спеціаліста-землевпорядника було складено акт обстеження земельної ділянки, з якого вбачається, що ТОВ “Рембудзв’язок” проводить роботи з видобування піску на земельній ділянці державної власності площею 0,9926 га за межами населеного пункту Олександрівка (Олександрівське родовище піску).

Згідно листа відділу Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 26.08.2020 земельна ділянка орієнтовною площею 0,9926 га, яка знаходиться у користуванні ТОВ “Рембудзв’язок”, перебуває у комунальній власності згідно із Законом України від 10.07.2018 No 2498-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні”.

Позовна заява прокурора обґрунтована тим, що спірна земельна ділянка,
яка використовується ТОВ “Рембудзв’язок” з метою видобування піску за відсутності укладеного договору оренди земельної ділянки, є земельною ділянкою державної форми власності, у зв’язку з чим право розпорядження нею відноситься до компетенції Одеської ОДА.

Cуди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні позову з огляду на недоведеність прокурором факту використання ТОВ «Рембудзв’язок» земельної
ділянки, яка належить до земель державної власності та зумовлену цим недоведеність порушення прав Одеської ОДА.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Частиною п’ятою статті 122 ЗК України передбачено, що обласні державні
адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної
власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою
цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу
певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.

Разом з тим згідно з імперативними вимогами пункту 21 Розділу Х (Перехідні
положення) ЗК України (у редакції, чинній з 01.01.2019), застосованих судами
попередніх інстанцій до спірних правовідносин, установлено, що з дня набрання
чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні” (тобто з 01.01.2019) землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони
розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.

Судами попередніх інстанцій на підставі належної оцінки наявних у справі
доказів у їх сукупності достеменно встановлено факт перебування спірної земельної ділянки у комунальній власності з 01.01.2019, оскільки земельна ділянка, дозвіл на розробку проекту землеустрою якої було надано ТОВ “Рембудзв’язок” відповідно до розпорядження Кодимської районної державної адміністрації від 08.09.2008 No 735, виділялася за рахунок земель, наданих КСП “Абомеліково”, проте у подальшому сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Абомеліково” було ліквідовано згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.03.2010 у справі No 24-32/56-06-2282.

Оскільки у спірних правовідносинах у співвідношенні із загальним законом
(частина п’ята статті 122 ЗК України) спеціальним законом є Закон України від
10.07.2018 No 2498-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, яким внесено відповідні зміни до пункту 21 Розділу Х (Перехідні положення) ЗК України та який (пункт 21) підлягає пріоритетному застосуванню до спірних правовідносин, КГС ВС погодився з висновком судів попередніх інстанцій про перехід до відповідної територіальної громади права комунальної власності на спірну земельну ділянку як на таку, що раніше входила до складу земель колишнього (ліквідованого у процесі банкрутства) КСП “Абомеліково”.

При цьому колегія суддів зауважила, що спеціальна (імперативна) норма пункту
21 Розділу Х (Перехідні положення) ЗК України (у редакції, чинній з 01.01.2019)
у співвідношенні із загальною нормою частини 5 статті 122 ЗК України підлягає
пріоритетному застосуванню незалежно від місцезнаходження земель колишніх
колективних сільськогосподарських підприємств (у межах чи за межами населеного пункту) та їх нинішнього цільового призначення, оскільки наразі спірна земельна ділянка, яка до 31.12.2018 входила до складу земель припиненого колективного сільськогосподарського підприємства, має несільськогосподарське призначення.

КГС ВС погодився з висновком попередніх інстанцій про недоведеність порушення ТОВ “Рембудзв’язок” прав та інтересів держави в особі Одеської ОДА у спірних земельних правовідносинах.

Постановою КГС ВС залишені без змін рішення Господарського суду Одеської області від 12.10.2020 та постанова Південно-західного апеляційного
господарського суду від 06.04.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 31.08.2021 у справі No 916/1852/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/99510439.