Щодо подання заяви про заміну стягувача після спливу строку пред’явлення виконавчого документа до виконання

Подання заяви про заміну стягувача його правонаступником після спливу строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, що не був поновлений судом, виключає можливість задоволення такої заяви.

КГС ВС розглянув справу за позовом Публічного акціонерного товариства “Радикал Банк” (далі – ПАТ “Радикал Банк”) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ “Радикал Банк” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Лізингова компанія “Фаворит”(далі – ТОВ”Лізингова компанія “Фаворит”) про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.05.2017 позов задоволено частково. На виконання зазначеного рішення видано наказ від 31.05.2017.07.09.2020 до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну сторони виконавчого провадження та поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання звернулась ОСОБА_1.

Заява була обґрунтована тим, що за угодою про відступлення права вимоги заявник замінив первісного кредитора (ПАТ “Радикал Банк”) у зобов’язанні за кредитним договором, в силу чого та відповідно до статей 512, 514 ЦК України, статті 334 ГПК України для виконання судового рішення необхідна заміна стягувача його правонаступником.

ОСОБА_1 стверджувала,що не була обізнана про наявність судового провадження у справі, вказуючи на те, що про судовий спір та виданий судом наказ дізналася лише після ознайомлення з матеріалами справи 28.08.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.2020 відмовлено ОСОБІ_1 у задоволенні вказаної заяви.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.01.2021 зазначену ухвалу в частині відмови у задоволенні заяви ОСОБИ_1 залишено без змін, проте змінено її мотивувальну частину.

За висновками апеляційного суду ОСОБА_1 не довела наявності поважних причин пропуску строку пред’явлення виконавчого документа до виконання. Заміна стягувача є неможливою, якщо заява про правонаступництво подана після спливу строку пред’явлення виконавчого документу до виконання, який не був поновлений судом.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Перевіряючи наявність підстав для здійснення заміни сторони (стягувача) виконавчого провадження,КГС ВС виходив, зокрема, з такого.

Ураховуючи положення статей 52, 334 ГПК України, статті 15 Закону України “Про виконавче провадження”, особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого виконавчого документа, а не з моменту відкриття виконавчого провадження. Водночас заміна стягувача у виконавчому документі іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу, в тому числі до відкриття виконавчого провадження.

КГС ВС звернув увагу, на те що відповідно до статті 52 ГПК України, яка визначає загальні положення процесуального правонаступництва, заміна учасника справи його правонаступником допускається не будь-коли (тобто протягом невизначеного терміну), а лише на стадіях судового процесу. Тобто таке право не є абсолютним і обмежено часовими рамками певних стадій судового процесу.

Стадія виконавчого провадження як завершальна стадії судового процесу має встановлені законом строкові межі. Зокрема, така стадія починається після видачі виконавчого документа стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення або зі спливом строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, оскільки якщо цей строк пропущено, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання (пункт 2 частини 4 статті 4 Закону України “Про виконавче провадження”). Тобто за межами цього строку виконавчі дії не вчиняються, а строк виконавчого провадження як завершальної стадії судового процесу спливає одночасно зі строком пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Заміна сторони виконавчого провадження протягом необмеженого строку, незалежно від того чи закінчився встановлений строк пред’явлення до виконання наказу, означатиме, що стягувач після спливу строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, який не був поновлений судом, матиме можливість “штучно”збільшити цей строк на невизначений термін шляхом відступлення права вимоги іншим особам, таким чином уникнувши законодавчої вимоги щодо строку, що вже безпосередньо впливає направа та інтереси боржника, який не може бути у невизначеному стані протягом тривалого строку. Такі дії можуть порушити принцип правової визначеності, який є одним з основоположних аспектів верховенства права.

З огляду на встановлені у справі обставини щодо спливу строку для пред’явлення наказу господарського суду до виконання, КГС ВС погодився з висновками апеляційного суду стосовно того, що подання заяви про заміну стягувача його правонаступником після спливу строку пред‘явлення виконавчого документа до виконання, що не був поновлений судом, виключає можливість задоволення такої заяви.

Постановою КГС ВС залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.01.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 11.03.2021 у справі No910/2954/17 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/95502222.