Щодо прийняття госпсудом рішення про введення наступної процедури щодо боржника із застосуванням судового розсуду

Положеннями КУзПБ (стаття 49) при закінченні процедури розпорядження
майном боржника на збори кредиторів покладено обов’язок визначитися з переходом до наступної судової процедури.

При цьому законодавцем надано право суду (частина четверта статті 49 КУзПБ) навіть за відсутності відповідного рішення зборів кредиторів боржника, але за наявності певних обставин (після закінчення термінів, визначених КУзПБ щодо тривалості процедури розпорядження майном, за наявності ознак банкрутства та за відсутності пропозицій щодо санації боржника) прийняти постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури за власною ініціативою.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 22.04.2021 у справі No918/420/16 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96501350.