Щодо питань оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката при наявності рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Рада адвокатів України розглянула звернення Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури Сергія Вилкова від 21 червня 2022 року щодо
питань оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА регіону про порушення
дисциплінарної справи стосовно адвоката за наявності під час розгляду скарги в
ВКДКА рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності,
встановила наступне.

Про це йдеться у рішенні РАУ №61 від 02 серпня 2022 року.

Реалізовуючи повноваження, визначені статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Так, згідно частини другої статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи з
визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Відповідно до частини третьої статті 39 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про
відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом
тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури або до суду.

В свою чергу, частиною першою статті 40 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.

З системного аналізу вказаних норм Закону вбачається, що існує ймовірність
таких випадків, коли скаржники, які оскаржують рішення кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури регіону про порушення дисциплінарної справи, не встигнуть до кінця реалізувати своє право на оскарження рішення про
порушення дисциплінарної справи та вже буде прийнято рішення КДКА регіону
про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Звернувшись до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі
скаргою на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката у строк, передбачений частиною третьою статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржник несе ризики того, що без перегляду рішення про порушення дисциплінарної справи Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, вже буде прийнято рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності в силу вимог частини першої статті 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до пункту 3.39. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року No 78, з наступними змінами, ВКДКА протягом десяти днів із дня отримання скарги, що відповідає вимогам, які визначені у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України No120 від 30.08.2014 року (з наступними змінами та доповненнями), витребовує матеріали дисциплінарної (кваліфікаційної) справи, у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зобов’язана не пізніше десяти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА.

Отже, отримавши скаргу на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи та витребувавши всі матеріали дисциплінарної справи у відповідної КДКА регіону, в таких матеріалах може бути наявне рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, Рада адвокатів України роз’яснює, що переглядаючи рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури регіону про порушення дисциплінарної
справи стосовно адвоката, за наявності під час розгляду скарги рішення про
притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності/закриття
дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури має в сукупності надати оцінку всім матеріалам дисциплінарної справи, а не лише тим документам, які були наявні на час прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи, а також підставам та мотивам, з яких виходила КДКА регіону, ухвалюючи рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Переглядаючи рішення про порушення дисциплінарної справи, при вже ухваленому рішенні про притягнення чи не притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності, ВКДКА має оцінити усі матеріали дисциплінарної справи у їх сукупності.