Щодо стадії розгляду дисциплінарного провадження у разі скерування скарги ВКДКА до КДКА іншого регіону

Рада адвокатів України розглянула лист Голови КДКА Київської області Поліщука В.А. No 737 від 12 грудня 2022 року про надання роз’яснення з якої стадії дисциплінарного провадження потрібно розглядати скаргу на адвоката у разі скерування такої скарги ВКДКА, заслухавши Секретаря Ради адвокатів України Колесникова І.В. та Голову ВКДКА Вилкова С.В.

Про це йдеться у рішенні Ради адвокатів України №165 від 16 грудня 2022 року.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Процедуру здійснення дисциплінарного провадження на кожній із вказаних стадій врегульовано статтями 38-41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку (ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від «30» серпня 2014 року No 120 зі змінами, далі – Положення).

Згідно частини першої ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ст. 32 Положення).

Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається засобами поштового зв’язку або електронною поштою, або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки (ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.
33 Положення).

Відповідно до частини третьої ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

З системного аналізу статей 37-39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вбачається, що у разі скерування ВКДКА скарги про дисциплінарний проступок адвоката до КДКА іншого регіону, за умови, що рішення про порушення дисциплінарної справи не було скасовано Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури або судом, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не має підстав повторно вирішувати питання про порушення дисциплінарної справи.

Після прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи КДКА переходить до наступної стадії дисциплінарного провадження, а саме до розгляду дисциплінарної справи.

Рада адвокатів України, враховуючи наведене, а також з огляду на те, що КДКА прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи та воно не було скасовано ні ВКДКА, ні в судовому порядку, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

  • Роз’яснити, що у разі скерування Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури дисциплінарної скарги про дисциплінарний проступок адвоката до КДКА іншого регіону після прийняття рішення про порушення на її підставі дисциплінарної справи та за умови, що таке рішення не було скасовано судом або ВКДКА, дисциплінарне провадження продовжується зі стадії розгляду дисциплінарної справи.