Щодо стягнення компенсації за незаконне використання творів

Використання твору без дозволу суб’єкта авторського права та без виплати
авторської винагороди є порушенням авторського права, у зв’язку з яким винна
особа може бути притягнута до відповідальності у вигляді сплати компенсації,
що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Організація колективного управління, яка на підставі договору наділена
повноваженнями на управління майновими правами суб’єкта авторського права, має право на звернення до суду з позовом в інтересах такого суб’єкта.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 26.05.2022 у справі No 909/511/21 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104477159.