Щодо закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи

До первісного кримінального провадження, яке було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань до моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (до 15.03.2018), а також до всіх інших кримінальних проваджень, які виділені з нього в окреме провадження, у тому числі зареєстрованих пізніше, або об’єднаних із цим провадженням, не може бути застосовано п. 10. ч. 1 ст. 284 КПК, оскільки цей закон не існував на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до первісного кримінального провадження.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; частинами 4, 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 307 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

Позиція ККС

Скасовано рішення судів попередніх інстанцій та призначено
новий розгляд у цьому ж суді.

Обґрунтування позиції ККС

ККС зазначає, що висновок суду першої інстанції про можливість застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК до кримінального провадження № 42019000000002245 стосовно ОСОБА_6 не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, а ухвала – вимогам частин 1, 2 ст. 370 КПК.

З матеріалів провадження вбачається, що 22.01.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 4201800000000123 за ч. 3 ст. 209 КК, а 10.10.2018 – за ч. 1 ст. 255, частинами 4, 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 307 КК стосовно ОСОБА_6.

22.03.2019 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, частинами 4, 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 209 КК.

20.08.2019 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000000123 продовжено до 12 місяців, а саме до 22.03.2020.

25.10.2019 з матеріалів кримінального провадження № 4201800000000123 виділено матеріали кримінального провадження № 42019000000002245, а 28.10.2019 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Днем початку досудового розслідування у цьому провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування у провадженні № 4201800000000123, з якого виділено окремі матеріали, тобто з 22.01.2018.

За таких обставин застосування судом п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК як підстави для закриття кримінального провадження у цьому випадку не ґрунтується на вимогах закону, оскільки відомості до ЄРДР за № 4201800000000123 внесено до
набрання чинності Законом № 2147-VIII щодо доповнення ч. 1 ст. 284 КПК пунктом 10.

Твердження в ухвалах судів першої та апеляційної інстанцій про те, що п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК підлягає застосуванню у зв’язку з тим, що відомості за № 4201800000000123 за ч. 1 ст. 255, частинами 4, 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 307 КК, за якими згідно з обвинувальним актом обвинувачується ОСОБА_6, внесено до ЄРДР 10.10.2018, тобто після введення в дію вказаних змін до КПК, також не узгоджуються з вимогами закону, який не містить відповідних посилань щодо
додаткових епізодів провадження.

Отже, до кримінального провадження № 42018000000000123 від 22.01.2018, а також до усіх інших кримінальних проваджень, які виділені з цього в окреме провадження, у тому числі зареєстрованих пізніше, або об’єднаних із цим провадженням, не може бути застосовано положення п. 10. ч. 1 ст. 284 КПК, оскільки цей закон не існував на момент внесення відомостей про кримінального провадження № 42018000000000123 до ЄРДР.

Постанова колегії суддів ККС ВС від 23.03.2023 у справі № 758/7455/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109911856