Щодо належного суб’єкта відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат на користь потерпілого у випадку закриття провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності

Обставини справи

Місцевий суд визнав винуватим та засудив особу за ч. 1 ст. 286 КК. Вироком місцевого суду стягнуто з обвинуваченого на користь потерпілого процесуальні витрати на правову допомогу та витрати на приїзд до місця розгляду справи.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. Водночас постановив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілого витрати на правову допомогу в апеляційному суді та витрати на прибуття до місця розгляду справи.

Позиція ККС

Кримінальне провадження передано на розгляд ВП.

Підстава передачі кримінального провадження на розгляд ВП

Наявність виключної правової проблеми, яка полягає у необхідності вирішення питання про розподіл процесуальних витрат в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Обґрунтування позиції ККС

У ККС існують різні підходи щодо застосування норм КПК щодо розподілу процесуальних витрат в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Висновок про застосування норми права, викладений у постанові ВП від 17.06.2020, вказує на те, що суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд
кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття
кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності, не узгоджується із засадничими положеннями презумпції
невинуватості, приписами ст. 124 КПК і є таким, що створює неоднозначну
ситуацію у правозастосуванні судами першої та апеляційної інстанцій у порядку
кримінального провадження.

Зокрема, після прийняття вказаної постанови ВП від 17.06.2020 на основі вказаного висновку щодо застосування норм права вже склалася усталена
практика як у суді касаційної інстанції, так і у нижчестоящих судах (постанови ВС від 26.01.2023 у справі № 755/1762/20 та від 02.12.2021 у справі № 449/1689/19, також ухвали апеляційних судів від 08.02.2021 у справі № 398/1371/18 та від 13.10.2021 у справі № 607/2609/20 та інших.

Разом з тим, така практика, окрім зазначеного вище, не узгоджується з підходами у висновку ОП у постанові від 12.09.2022 у справі № 203/241/17, зокрема, щодо наявності таких обов’язкових умов для стягнення процесуальних витрат з особи, відповідно до ст. 124 КПК, як ухвалення обвинувального вироку та наявність на час його ухвалення або прийняття рішення апеляційним судом
процесуального статусу обвинуваченого у особи, з якої стягуються витрати.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 29.08.2023 у справі № 686/1699/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/113204164