Щодо заперечування в суді належності, допустимості та достовірності акта перевірки як доказу встановлених порушень у разі недотримання адмінпроцедури оскарження

Недотримання процедури оскарження акта перевірки, визначеної пунктом 2.15
Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів
приватизації державними органами приватизації, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.05.2012 No 631, та пунктом 3.10 Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 07.04.2005 No 878, не позбавляє сторону процесу можливості заперечувати в суді належність, допустимість та достовірність акта перевірки як доказу встановлених порушень.

Детальніше з текстом постанови ОП КГС ВС від 21.01.2022 у справі No 904/2524/19 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/102973772.