Спори щодо оскарження військовослужбовцями рішень, дій, бездіяльності відомчих житлових комісій належать до юрисдикції адмінсудів: відступ ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду визначила юрисдикцію суду за вимогами, які стосуються реалізації військовослужбовцями соціальних гарантій забезпечення їх і членів їхніх сімей житловими приміщеннями.

У цій справі військовослужбовець Збройних Сил України звернувся з позовом до його військової частини. Підставою для звернення з позовом стало те, що, як стверджував позивач, житлова комісія військової частини протиправно не зарахувала його на квартирний облік окремо від сім’ї батька, який теж проходив військову службу, а також не розглянула рапорт про зарахування на цей облік. Позивач вважав, що його вимоги треба розглядати за правилами цивільного судочинства.

Васильківський міськрайонний суд Київської області відмовив у відкритті провадження у справі, керуючись тим, що спір не можна розглядати за правилами цивільного судочинства. Київський апеляційний суд погодився з міськрайонним судом. Касаційний цивільний суд у складі ВС передав справу на розгляд Великої Палати ВС.

ВП ВС констатувала, що у спірних правовідносинах військова частина наділена повноваженнями приймати рішення, що впливають на можливість реалізації військовослужбовцем соціальних гарантій забезпечення жилими приміщеннями в силу його особливого статусу, визначеного Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (тобто внаслідок проходження ним публічної служби, різновидом якої є служба військова).

Також Велика Палата ВС зауважила, що спори стосовно проходження військової служби, зокрема з приводу соціального захисту військовослужбовців (включно зі спорами з військовими частинами щодо реалізації гарантій забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями), належать до юрисдикції адміністративних судів.

Право, яке позивач вважає порушеним, він набув саме у зв’язку з проходженням військової служби. Тому спір військовослужбовця з військовою частиною щодо реалізації цього права слід розглядати за правилами тієї юрисдикції, яка вирішує спори, з приводу проходження публічної служби (аналогічно, як і спори, пов’язані з реалізацією інших соціальних гарантій (пільг), визначених для військовослужбовців). Отже, спір військовослужбовця з військовою частиною є публічно-правовим і належить до юрисдикції адміністративного суду.

З огляду на це для забезпечення єдності судової практики щодо визначення юрисдикції суду з розгляду спорів з приводу проходження військової служби, а саме щодо оскарження особами з числа військовослужбовців рішень, дій чи бездіяльності відомчих житлових (житлово-побутових, з контролю за розподілом житла) комісій, Велика Палата ВС відступила від висновку щодо розгляду таких спорів за правилами цивільного судочинства, викладеного в низці постанов ВП ВС, КЦС ВС та Верховного Суду України.

Розглядаючи цю справу, ВП ВС дійшла висновку про те, що внаслідок закриття провадження в цивільній справі виник юрисдикційний конфлікт, який формально унеможливлює доступ позивача до адміністративного суду. До цього суду позивач звертався раніше з аналогічною вимогою, і в тій справі провадження було закрито. Тому, як констатувала ВП ВС, розгляд спору слід продовжити за правилами цивільного судочинства.

Постанова Великої Палати ВС від 8 червня 2022 року у справі № 362/643/21 (провадження № 14-32цс22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105301901.