Статут ТОВ. Від “трьох аркушів” до дієвого інструменту захисту бізнесу: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Статут ТОВ: від “трьох аркушів” до дієвого інструменту захисту бізнесу”, Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про нові підходи до формування статуту товариств з обмеженою відповідальністю.

Законом “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, що набув чинності 17.06.2018, було висвітлено нові підходи до формування статуту ТОВ. Серед них:

 • Цей закон – перший закон про ТОВ.
 • В законі викладений базовий сценарій формування статуту.
 • Передбачена значна кількість диспозитивних норм, що спрощує процес формування статуту.
 • Мінімізовано обсяг інформації в статуті.
 • Корпоративний договір – спеціальна норма для ТОВ.
 • Необмежена кількість учасників.
 • Передбачено лише два випадки виключення з учасників товариства (ч.2. ст.15 та ч.2. ст. 23).
 • Нові підходи до виходу учасника та прав спадкоємців померлого учасника.
 • Змінено підхід до управління товариством (немає згадки про ревізора, додана Наглядова рада).
 • Деталізована відповідальність посадових осіб Товариства.

Потрібно звернути увагу на ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки України” від 15.07.2021 на креативні підходи до формування статуту ТОВ. Закон набув чинності 14.08.2021 та передбачив:

 • Повноваження виконавчого органу може виконувати юридична особа (у випадках, встановлених законом).
 • З виконавчим органом (одноосібним чи з кожною особою в колегіальному) можна укладати цивільно-правовий або трудовий договір.
 • Розширено склад сторін корпоративного договору.
 • Внесення додаткових вкладів шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.
 • Право учасників самостійно встановлювати порядок внесення додаткових вкладів.
 • Визначені суттєві умови договору відчуження частки у статутному капіталі товариства (за наявності обумовлених обставин).
 • Диспозитивна норма щодо строку відчуження частки, що належить товариству.

ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” передбачене припинення пріоритету Статуту над Законом. Такий Статут не стає нікчемним, але є чинним тільки у частині, що не суперечить законодавству.

Використання модельного статуту є доволі зручним, але модельний статут не включає норм-запобіжників для захисту бізнесу. Модельний статут потрібно врахувати при написанні власної редакції статуту, оскільки у ТОВ не буде бажання робити статут “на трьох аркушах”. У будь-який час учасники мають право одностайним рішенням відмовитись від модельного статуту і схвалити нову редакцію статуту, що підготовлена фахівцями ТОВ.

Метою діяльності товариства є отримання прибутку. Щодо предмету діяльності, то товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають цілям і завданням статуту товариства. Важливим є визначення в статуті порядку виплати дивідендів для уникнення суперечок між учасниками товариства.

Порядок виходу учасника з ТОВ регулюється Законом. Учасник, частка якого менше 50%, може вийти з ТОВ у будь-який момент без згоди інших учасників, оскільки Законом не передбачено обов’язок такого учасника повідомляти будь-кого про свій вихід. Попри це, норму про повідомлення такого учасника про свій вихід з ТОВ можна передбачити у статуті.

Статутом можуть бути передбачені антирейдерські механізми. Серед них:

 • Уникнення поділу часток 50х50, 33,3х33,3х33,3;
 • Встановлення контролю за діяльністю виконавчого органу ТОВ;
 • Встановлення обмеження відчуження часток;
 • Чіткий перелік рішень, що потребують завірення підписів всіх учасників та ін.