Суд погодився з ВКДКА у рішенні притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Донця за порушення Правил адвокатської етики

Артем Донець, якого Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури притягнула до дисциплінарної відповідальності шестимісячним зупиненням права на здійснення адвокатської діяльності за приниження авторитету Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, оскаржив це рішення до суду, але програв першу інстанцію.

Хештеги для скарги

Відповідне рішення у справі №520/38196/23 ухвалив Харківський окружний адміністративний суд 28 березня, текст якого зʼявився у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, спір тягнеться ще з 2021 року, коли на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області надійшла скарга директора Вищої школи адвокатури НААУ. Останній звернув увагу дисциплінарного органу на періодичні публікації у Facebook, що на його думку дискредитували процес підвищення кваліфікації. Серед іншого, в оцінці діяльності, адвокат А.Донець проводив асоціації із із сеансами екстрасенса Алана Чумака, мобільною грою «PokemonGo». При цьому дописи супроводжувалися хештегами, серед яких були і такі як #давившу #стыдпозор #рахуйбалы, а також фотографіями із зображенням воші.

Директор навчального майданчику вважав, що такі дописи дезінформують адвокатів, принижують авторитет професії, підривають повагу, негативно відображаються на репутації та впливають на діяльність школи як такої, яка є і адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів України. І, оскільки це позначається на реалізації рішень Ради адвокатів України, також йдеться про підрив авторитету органів адвокатського самоврядування та адвокатури в цілому.

Адвокат же виходив з того, що зроблені ним дописи є його персональною думкою і оцінкою як людини, громадянина та адвоката, та зводяться до оціночних суджень. Він не мав на меті а ні дискредитації, ні образи із приниженням Школи та її заходів. Єдиною метою дописів було висвітлення, на думку адвоката Донця, критичного ставлення і конструктивної критики.

Через процедурні нюанси, такі я відсутність кворуму в одній регіональній комісії, проблеми з формуванням – в іншій, справа зрештою опинилася у Чернівецькій області. Але там не побачили у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Регіональна дисциплінарна палата справу закрила, пославшись зокрема на те, що не є учасником мережі Facebook і не має можливості та обов’язку самостійно відшуковувати докази.

У ВКДКА, куди звернувся директор Вищої школи адвокатури, з таким підходом колег не погодилися.

Критика – без приниження

Там відзначили, що факт наявності ознак проступку раніше було встановлено іншою КДКА, бо дисциплінарну справу проти адвоката вже було порушено. Тож, рішення ДП КДКА Чернівецької області не відповідало стадіям провадження, визначеним Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та підставам закриття справи, встановленим Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Тому члени вищої комісії перевірили і по суті матеріали дисциплінарного провадження. Надаючи пояснення, Артем Донець зазначав, що дописи були зроблені ним не під час адвокатської діяльності, і їх розміщення не є адвокатською діяльністю.

Втім, у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури виходили з того, що відповідно до ст.ст. 12, 59 Правил адвокатської етики адвокат всією своєю діяльністю повинен стверджувати повагу до професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших. Критика діяльності, рішень допускається, але не може бути спрямована на приниження авторитету адвокатури, адвокатської професії та статусу адвоката, бути вираженою у принизливій чи такій, що порочить честь, гідність та ділову репутацію особи формі, а також містити завідомо неправдиву інформацію.

Крім того, адвокати при спілкуванні в Інтернеті (зокрема і у соцмережах) повинні дотримуватись високих стандартів чесності, пам’ятати про наслідки їх невиконання для їх професійної репутації та авторитету адвокатури в цілому, а також проявляти властиву професії стриманість, обережність та коректність.

Врахувавши образливу форму висміювання процесу підвищення кваліфікації, застосування принизливих для Вищої школи адвокатури НААУ хештегів та ілюстрацій, врахувавши інші обставини справи, ВКДКА скасувала рішення КДКА Чернівецької області, та ухвалила нове (№ХІ-003/2023 від 30.11.2023) – про притягнення А.Донця до дисциплінарної відповідальності та застосування стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Незгода – не підстава

Тепер вже скаржився сам адвокат. Він звернувся з позовом до Харківського окружного адміністративного суду, у якому просив визнати протиправним та скасувати рішення ВКДКА, виключити з Єдиного реєстру адвокатів України дані про застосування до нього стягнення, а також стягнути з відповідача моральну шкоду в розмірі майже 128 тисяч гривень та судові витрати.

Разом із позовом Донець подав заяву про його забезпечення шляхом зупинення оскаржуваного рішення. Він уважав, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити ефективний захист його прав. Ознаки протиправності рішення ВКДКА для нього були очевидними. Також він відзначав порушення права на здійснення незалежної професійної діяльності, права на працю. А це позбавить його клієнтів захисника, бо участь у судових справах унеможливлена. Серед інших негараздів називалися дострокове розірвання договорів про надання правничої допомоги, зменшення можливості утримання власних дітей, негативний вплив на приватне життя, завдання шкоди честі та гідності.

Але окружний суд, якого згодом підтримала апеляція, відмовив у задоволенні цієї заяви. Позивач не довів обґрунтованості підстав, що вказували б на існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі та можливість істотного ускладнення виконання рішення суду або ефективного захисту чи поновлення порушених прав або інтересів, за захистом яких він звернувся до суду. Що стосується обставин, зазначених у заяві про забезпечення позову, то вони мають перевірятися саме під час розгляду справи по суті. А сама лише незгода позивача із рішенням та звернення до суду з позовом про визнання його протиправним, ще не є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення позову.

В апеляції визнали, що рішення ВКДКА може мати негативний вплив на права та обов’язки особи. Тим більше, це рішення прийнято дисциплінарним органом і спрямоване на застосування спеціальної професійної відповідальності, правова природа якої обумовлена особливим статусом адвоката. Водночас, такі обставини, навіть у разі їх доведення, не є підставами для застосування заходів забезпечення позову в адміністративній справі. Забезпечення позову у визначений позивачем спосіб може призвести до продовження його діяльності як адвоката на противагу спірному рішенню відповідача, який є компетентним органом щодо прийняття рішень про накладення дисциплінарного стягнення. Позов не може бути забезпечено таким способом, який фактично підміняє собою судове рішення у справі та вирішує позовні вимоги до розгляду справи по суті суду.

Межі перегляду

Що стосується суті спору, то Харківський окружний адміністративний суд процитував відповідні норми Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики в частині належної поведінки адвоката. Після цього суд зауважив, що під час перевірки спірного рішення не вправі втручатися у дискрецію (вільний розсуд) органу, який його ухвалив поза межами критеріїв, визначених ст. 2 КАС. Судом має надаватися оцінка рішенню виключно у контексті дотримання відповідної процедури, не втручаючись у надану відповідачем юридичну оцінку доказам, зібраним у ході процедури проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката на предмет їх достатності.

Завданням адміністративного судочинства завжди є контроль легальності. А перевірка доцільності переступає компетенцію адміністративного суду і виходить за межі завдання адміністративного судочинства.

Також була врахована позиція Європейського суду з прав людини стосовно судового контролю за дискреційними адміністративними актами. За загальним правилом національні суди повинні утримуватися від перевірки обґрунтованості таких актів, однак все ж суди повинні проконтролювати, чи не є викладені у них висновки щодо обставин справи довільними та не раціональними, непідтвердженими доказами або ж такими, що є помилковими щодо фактів. У будь-якому разі суди повинні дослідити такі акти, якщо їх об’єктивність та обґрунтованість є ключовим питанням правового спору.

Зважаючи на такі аргументи, суд дійшов висновку, що в межах розгляду цієї справи у суду наявна можливість надання правової оцінки рішення відповідача виключно у контексті дотримання відповідної процедури, не втручаючись у вже надану оцінку доказам. Також суд перевірив спірне рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності на предмет наявності критеріїв свавільності чи явної необґрунтованості.

Не знайшовши порушень, на які посилався адвокат Донець, окружний суд вирішив повністю відмовити йому у задоволенні позову. Це рішення може бути оскаржене до апеляційного суду, але інформація про таке оскарження наразі відсутня.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.