Суддя КАС ВС Кравчук взяв участь у заході Національної асоціації адвокатів України на тему “Захист екологічних прав як передумова сталого розвитку країни”

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Кравчук взяв участь у круглому столі на тему «Захист екологічних прав як передумова сталого розвитку країни. Аналіз судової практики». Захід, організований Комітетом з аграрного, земельного та довкілевого права НААУ та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України, відбувся 15 червня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Володимир Кравчук зазначив, що громадська організація може захищати в суді права своїх членів, а також тих, хто до неї звернувся за захистом, лише у випадках, якщо таке повноваження передбачено в її установчих документах та якщо відповідний закон визначає право громадської організації звертатися до суду за захистом прав інших осіб.

Суддя пояснив, що громадська організація як учасник процесу може фігурувати з позовом: в інтересах своїх членів; у власних інтересах;  в інтересах суспільства (в інтересах законності).

Доповідач звернув увагу на постанову КАС ВС від 14 березня 2018 року у справі № 815/219/17. У цій справі суд дійшов висновку, що громадські організації є організаційно-правовою формою діяльності людей, які об’єднуються для спільного здійснення та захисту своїх прав, свобод та інтересів, які відображаються у статуті громадської організації у вигляді мети та напрямів її діяльності. Таким чином, діяльність громадських організацій не можна розглядати абстрактно, без зв’язку з її метою та правами людей (її членів), що об’єдналися. Створюючи громадську організацію або вступаючи до неї, її члени об’єднуються на визначених статутом умовах для спільної реалізації своїх прав.

Володимир Кравчук зупинився на критеріях, які мають застосовувати суди, вирішуючи питання щодо права громадських організацій на звернення до суду в інтересах інших осіб. Серед них: статус громадської організації та її засновників, їхня безпосередня заінтересованість у вирішенні питання, що є предметом позову; мета громадської організації та її безпосередній зв’язок з предметом позову; інтереси яких саме осіб є предметом судового захисту; чи зверталися ці особи за захистом своїх прав до громадської організації; добросовісність дій громадської організації, що звертається до суду.

Доповідач також зауважив, що з’ясування матеріально-правової заінтересованості позивача передує розгляду питання щодо правомірності рішення, котре оскаржується. Відсутність матеріально-правової заінтересованості позивача є підставою для відмови в задоволенні позову незалежно від правомірності чи неправомірності оскарженого рішення (постанова КАС ВС від 20 лютого 2019 року у справі № 522/3665/17).