Суддя Лариса Рогач про критерії допустимості способів захисту, які треба прискіпливо аналізувати при розгляді справ

Секретар Великої Палати ВС Лариса Рогач проаналізувала актуальні правові позиції ВП ВС щодо способів захисту порушеного права та зосередилася на важливості їх ефективності.

Про це повідомляє Судова влада.

Спікерка зауважила, що право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Таку правову позицію неодноразово висловлювала ВП ВС, а детальніше з нею можна ознайомитися в постановах від 5 червня 2018 року у справі № 338/180/17, від 11 вересня 2018 року у справі № 905/1926/16, від 30 січня 2019 року у справі № 569/17272/15-ц, від 2 липня 2019 року у справі № 48/340, від 19 травня 2020 року у справі № 916/1608/18.

Лариса Рогач акцентувала, що застосування будь-якого способу захисту порушеного права та інтересу має бути об’єктивно виправданим й обґрунтованим. У цьому контексті йдеться про те, що, по-перше, застосування судом способу захисту, обраного позивачем, повинне реально відновлювати його наявне суб’єктивне право, яке порушене, оспорюється або не визнається. По-друге, обраний спосіб захисту має відповідати характеру правопорушення. По-третє, застосування обраного способу захисту має відповідати також цілям судочинства. По-четверте, застосування обраного способу захисту не повинне суперечити принципу верховенства права.

Не узгоджуються з такими критеріями випадки, коли судові рішення використовують з метою створити доказ або преюдицію, а не вирішити спір.

Європейський суд з прав людини зазначав, що ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує на національному рівні ефективні правові способи для здійснення прав і свобод, передбачених цією Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни.

На прикладах актуальних кейсів судової практики Секретар ВП ВС проілюструвала питання, які стосуються:

  • ефективного способу захисту права власності на земельні ділянки, що належать до водного фонду;
  • ефективного способу захисту права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що вибули з володіння власника;
  • набуття або відновлення втраченого володіння нерухомим майном, яке посвідчується державною реєстрацією права власності;
  • застосування способу захисту орендарем земельної ділянки в разі укладення в період дії його договору іншого договору оренди тієї ж земельної ділянки;
  • належного способу захисту в разі відмови чи ухилення орендодавця від укладення додаткової угоди до договору оренди землі тощо.

«Нині велика кількість постанов ВП ВС містить чітку вказівку про необхідність враховувати, чи обрано належний спосіб захисту, чи він установлений законом і чи є він ефективним – саме такими є критерії допустимості способів захисту, які треба прискіпливо аналізувати при розгляді справ», – наголосила Лариса Рогач.

За словами лекторки, у постановах ВП ВС наведено висновки про те, що застосування судом певного способу захисту порушеного права зрештою має приводити до повного відновлення або захисту порушеного права чи інтересу позивача й не потребувати повторного звернення до суду. Таке судове рішення повинне бути виконуваним і відповідати принципу процесуальної економії.

«Ухвалюючи рішення, суд зобов’язаний замислитися над тим, як його надалі виконуватиме позивач. Судове рішення має бути таким, щоб органи державної влади не мали жодної можливості його проігнорувати. Тільки в такому разі особа буде впевнена в тому, що її права захищені належним чином, а за результатами судового розгляду вона отримала справедливе рішення», – переконана Секретар ВП ВС.