Судова практика Верховного Суду у справах про скорочення за 2023 рік: адвокат Ірина Шапошнікова

У Вищій школі адвокатури НААУ проведено вебінар на тему: «Скорочення: судова практика 2023», лектором якого виступила Ірина Шапошнікова, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ, адвокат, внесена до реєстру соліситорів в Англії та Уельсу, юрист юридичної фірми Asters.

Учасникам вебінару було запропоновано підбірку постанов Верховного Суду у справах про звільнення працівників за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, а саме у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників.

Загальні аспекти:

 • постанова від 14 вересня 2023 року у справі № 306/472/21 та від 28 вересня 2023 року у справі № 487/7770/21, згідно яких суд не вирішує питання про доцільність скорочення чисельності або штату працівників, а перевіряє наявність підстав для звільнення (чи відбувалося скорочення штату або чисельності працівників) та дотримання відповідної процедури;
 • постанова від 8 листопада 2023 року у справі № 443/299/22, у якій суд дійшов висновку, що не може вдаватися до обговорення та оцінки питання про доцільність і правомірність скорочення штату та чисельності працівників, так як право визначати чисельність і штат працівників належить виключно власнику або уповноваженому ним органу, а суд зобов’язаний лише з’ясувати наявність підстав для звільнення;
 • постанова від 28 вересня 2023 року у справі № 487/7770/21, де суд зазначає, що скорочення чисельності працівників і скорочення штату підприємства – поняття не тотожні,оскільки зі скороченням чисельності майже завжди відбувається скорочення штату і зміна чисельності працівників відповідно відображається у штатному розписі;
 • постанова від 12 квітня 2023 року у справі № 755/16619/20 щодо правомірності звільнення викривача корупції в порядку скорочення штату працівників.

Пропозиції вакантних посад:

 • постанова від 14 лютого 2023 року у справі № 519/1151/18, у якій передбачено обов’язок роботодавця запропонувати робітнику, якого звільняють у зв’язку зі скороченням, не всі вакантні на підприємстві посади, а тільки ті, які відповідають його професії чи спеціальності, або іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду;
 • постанова від 13 грудня 2023 року у справі № 534/625/22 та від 13 січня 2023 року у справі № 607/4930/21, у яких зазначено про те, що вивільнюваному працівнику може пропонуватися виконання роботи за строковими трудовими договорами (наприклад, на час відпустки по догляду за дитиною іншого працівника; на час проходження військової служби іншим працівником, призваним під час мобілізації), робота на умовах неповного робочого часу тощо. Невиконання цього правила свідчить про неналежне виконання роботодавцем своїх обов’язків;
 • постанова від 29 вересня 2023 року у справі № 359/6440/21, де розглядалося питання про пропозицію працівнику вакантних посад на тимчасово окупованих територіях. Було зроблено висновок, що підприємство не здійснює господарську діяльність в Криму, наявність вакантних посад у цьому структурному підрозділі не забезпечує вивільнюваному працівнику право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці, на що спрямована стаття 49-2 КЗпП України;
 • постанова від 15 березня 2023 року у справі № 947/12999/20, згідно якої було підтверджено висновок про те, що вакантні посади роботодавець зобов’язаний запропонувати працівнику одночасно з попередженням про звільнення;
 • постанова від 22 листопада 2023 року у справі № 234/2001/21 та від 31 травня 2023 року у справі № 464/160/22, які вказують на особливості повідомлення про існування вакантних посад під час перебування вивільнюваного працівника на лікарняному;
 • постанова від 19 липня 2023 року у справі № 522/7936/21, де суд підтвердив, що неотримання працівником поштового відправлення із переліком запропонованих вакантних посад та його повернення з відміткою за закінченням терміну зберігання/або адресат відсутній за місцем проживання свідчить про те, що роботодавцем не виконано обов’язок щодо надання пропозицій про всі наявні на підприємстві вакансії;
 • постанова від 7 квітня 2023 року у справі № 359/3148/21, згідно якої відмова вивільнюваного працівника повідомити про прийняте рішення з приводу переведення на іншу посаду є ознакою того, що особа відмовилася від переведення;
 • постанова від 26 вересня 2023 року у справі № 751/4369/22, у межах якої суд розглянув питання можливості повідомлення переліку вакантних посад працівнику шляхом направлення у месенджер Viber. Суд дійшов до висновку, що листування дає змогу встановити його учасників, а тому підтверджує доводи роботодавця про те, що ним виконано вимоги статті 492 КЗпП України щодо пропонування працівнику іншої роботи на тому ж самому підприємстві.

Переважне право на залишення на роботі:

 • постанова від 26 вересня 2023 року у справі № 751/4369/22, відповідно до якої право на залишення на роботі, передбачене частиною першою статті 42 КЗпП України, враховується лише у разі скорочення однорідних професій та посад. У справі ж мало місце скорочення посади, яка була єдиною у товаристві, а тому правила щодо порівняння кваліфікації та продуктивності праці не підлягали застосуванню.

Згода профспілки:

 • постанова від 22 листопада 2023 року у справі № 759/17830/21, у якій йдеться про те, що рішення профспілки про відмову у наданні згоди на звільнення члена профспілки повинно бути достатньо добре аргументованим. У справі встановлено, що таке рішення не містило правового обґрунтування відмови у наданні згоди на звільнення позивача, а також посилань на неврахування роботодавцем фактичних обставин, за яких розірвання трудового договору з працівником є порушенням його законних прав;
 • постанова від 26 вересня 2023 року у справі № 751/4369/22, у якій суд нагадує, що положення статті 43 КЗпП України до працівника, який є членом профспілкової організації, не застосовується в силу вимог частини другої статті 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Вебінар було завершено аналізом позиції Верховного Суду у постановах від 22 листопада 2023 року у справі № 759/17830/21 та від 10 квітня 2023 року у справі № 344/17665/21, у яких суд підтверджує право директора підприємства передоручити підписання кадрових документів іншій особі за відповідним наказом. Учасники мали змогу поставити свої запитання та отримати на них відповіді.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.