Судові повідомлення через призму електронного судочинства: адвокат Тетяна Рабко

Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ — UNBA NextGen у Донецькій області, учасниця АО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА», провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Судові повідомлення через призму електронного судочинства. Огляд судової практики».

Лектор розпочала вебінар з розгляду особливостей перебігу процесуальних строків при отриманні документів у підсистемі «Електронний суд» та інструментів перевірки для відліку строків.

05.01.2022 року Державна судова адміністрація України надала лист №15-103/22 з офіційними роз’ясненнями щодо початку перебігу процесуальних строків при отриманні процесуальних документів через Електронний суд.

Відповідно до вимог процесуального законодавства, часом вручення процесуальних документів в електронній формі є дата отримання судом повідомлення про доставлення документів на офіційну електронну адресу (п.2 ч.1 ст.127, п.2 ч.6 ст.251 КАС України; п.2 ч.6 ст.242 ГПК України, п.2 ч.8 ст. 128, п.2 ч.6 ст.272 ЦПК України).

Офіційна електронна адреса відповідно до підпункту 5.8 роздіду 1 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно -телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 року № 184/0/15-21, це:

  • сервіс Електронного кабінету ЄСТС
  • адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСТТС, або
  • адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів.

ДСА наголошує на тому, що норми Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно – телекомунікаційної системи передбачають обов’язковість надсилання документів саме до Електронного кабінету, тоді як адреса електронної пошти розглядається лише як додаткова функція повідомлення про їх надходження до Електронного кабінету. Таким чином, відлік процесуальних строків починається не з часу надходження інформативних повідомлень у розділі «Повідомлення» та на адресу електронної пошти, а з дати надходження самих процесуальних документів до Електронного кабінету у розділ «Мої справи».

Тетяна Рабко окремо сфокусувала увагу на судових повідомленнях у мобільному застосунку Дія.

19 серпня 2022 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо додаткових способів інформування про судові справи та проведення зборів суддів в умовах воєнного чи надзвичайного стану» від 27.07.2022 р. № 2461-IX.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» додатковим способом інформування про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, може бути надання інформації з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного застосунку Порталу Дія.

Програмними засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі мобільного застосунку Порталу Дія, може бути також забезпечено додаткове інформування сторін спору, авторизованих через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або через мобільний застосунок Порталу Дія, шляхом відображення в електронній формі судового рішення у справі, виконавчого документа.

06.03.2023 року у розділі послуги мобільного застосунку Дія додано новий розділ Судові справи. Слід відзначити, що цей розділ не тільки надає можливість переглянути або завантажити архів з рішенням підписаний КЕП судді, а й додати призначену дату судового засідання у свій календар.

Розглядаючи судові повідомлення та виклики у месенджерах, лектор відзначила про Порядок надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затверджений Наказом ДСА від 23.01.2023 року № 28.

Надсилання учасникам судового процесу судових повісток, повідомлень і викликів в електронній формі здійснюється шляхом направлення в месенджері за допомогою програмного додатку або SMS-повідомлення за допомогою автоматизованої системи документообігу суду.

Судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної заяви та технічної можливості.

Форма заяви надається учаснику судового процесу в суді або самостійно завантажується ним з офіційної сторінки суду, розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади України. Така заява підписується власноруч або кваліфікованим електронним підписом учасника судового процесу та подається до суду.

Заява не задовольняється за умови встановлення факту наявності в учасника судового процесу зареєстрованої офіційної електронної адреси.

У разі подальшого розгляду судової справи судом апеляційної чи касаційної інстанцій, судовий виклик надсилається цими судами на зазначений у заяві номер мобільного телефону учасника.

У випадку зміни номеру мобільного телефона учасника судового процесу, або за наявності інших обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним судових викликів, учасник судового процесу повинен невідкладно подати до суду відповідну інформацію.

В огляді судової практики сфокусувано увагу на наступних питаннях:

  • Направлення судового рішення до «Електронного кабінету» сторони

30 серпня 2022 року у постанові по справі № 459/3660/21 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду сформулював правовий висновок, згідно до якого наявна в матеріалах справи довідка про доставку документа в електронному вигляді до «Електронного кабінету» є достовірним доказом отримання учасником судового рішення суду.

  • Судові повідомлення через SMS

10 листопада 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду по справі № 440/222/19 сформулював правовий висновок, що довідка про доставку SMS позивачу про розгляд справи не є належним повідомленням, оскільки не було передумов, передбачених частинами дев`ятою, тринадцятою статті 128 ЦПК України, для застосування такого способу сповіщення учасника справи про судовий розгляд.

  • Надсилання учасникам справи судових викликів/процесуальних рішень за допомогою електронної пошти

13 липня 2022 року у постанові по справі № 761/14537/15-ц Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду сформулював правовий висновок, згідно до якого оскільки судова повістка про виклик до суду була направлена на офіційну електронну адресу стягувачу – то апеляційний суд виконав обов’язок щодо повідомлення його про дату, час та місце розгляду справи. Також суд зазначив, що з матеріалів справи вбачається, що сторона зазначила свою офіційну електронну адресу і користувалася нею протягом всього часу розгляду справи, зокрема, надсилала з даної електронної адреси процесуальні заяви до суду.

28 грудня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 280/2097/22 сформулював правовий висновок, що оскільки матеріали справи не містять повідомлення про доставлення копії судового рішення на електронну адресу представника позивача, тому в силу приписів статті 251 КАС України відсутні підстави здійснювати відлік строку на апеляційне оскарження з дати такого повідомлення.

  • Оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень

19 жовтня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду по справі № 369/16324/20 сформулювала правовий висновок, що оприлюднення судового рішення в реєстрі не скасовує обов`язок суду видати копії судових рішень учасникам справи або надіслати їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

  • Повідомлення учасника справи через мобільний застосунок Viber

01 лютого 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 560/5541/20 прийшов до висновку, що застосування наслідків, встановлених положеннями пункту 1 частини 4 статті 169 КАС України, можливе лише за умов беззаперечного встановлення та з`ясування судом дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

  • Судові повідомлення за допомогою телефонограми

22 грудня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі № 902/824/20 сформулював правовий висновок, що повідомлення учасників справи телефонограмою не є належним повідомлення учасника справи.