Сума вкладу не може бути врахована в базі нарахування пені: Суддя Верховного Суду Ігор Гулейков

У визначених процесуальним законом випадках Верховний Суд може змінювати підходи в судовій практиці. Завдяки цьому в одній зі справ щодо кредитування, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду, було докорінно змінено наявний у судовій практиці підхід і визначено, що нараховувати відсотки за користування кредитом можливо лише в межах строку кредитування.

Про це повідомляє Судова влада.

Суддя ВС Ігор Гулейков нагадав положення Закону України «Про захист прав споживачів», у якому йдеться про те, що вкладник за договором депозиту є споживачем фінансових послуг, а банківські установи – їх виконавцем та несуть відповідальність за неналежне надання цих послуг, а саме сплату пені в розмірі 3 % вартості послуги за кожний день прострочення.

Водночас проблема у використанні законодавцем трактування поняття «вартість послуги» існувала досить довго, адже раніше це поняття охоплювало як суму депозиту, так і нараховані відсотки. Проте на початку 2022 року Велика Палата ВС дійшла висновку, що дійсний зміст приписів ч. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» слід трактувати так, що пеня має бути виплачена виконавцем та має рахуватися від суми, що становить грошовий вимір відплатності відповідного договору.

У такому разі базою нарахування пені слід вважати розмір процентів на суму вкладу, що є платою банків за використання коштів споживача. Сама сума вкладу не може бути врахована в базі нарахування пені (постанова ВП ВС від 25 січня 2022 року у справі № 761/16124/15-ц).