Трудові права під час воєнного стану: адвокат Вікторія Поліщук

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід на тему: “Трудові права під час воєнного стану”. Лектором виступила Вікторія Поліщук – адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів та Комітету з питань гендерної політики, що діють в складі НААУ.

Лекторка розповіла про мобілізацію працівників, трудову повинність, організацію праці в умовах воєнного стану, дистанційну роботу та організацію простою.

Мобілізація працівників

Мобілізація триває 90 діб.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігається:

 • місце роботи, 
 • посада,
 • середній заробіток 

на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Як сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників і чи потрібно його сплачувати?

Якщо ви обслуговуєте фізичну особу-підприємця, яка перебуває на другій або на третій групі оподаткування або, якщо це юридична особа – платник єдиного податку третьої групи. В такому разі ЄСВ не сплачується.

Якщо працівнику приходить повістка або інформація, що працівник буде мобілізований – він приносить повістку.

На цей період роботодавець увільнює працівника, для того щоб пройти військові збори або медичний огляд.

За цей період, зберігається заробітна плата, посада та робоче місце.

Коли працівник отримує готовий документ, що з ним укладено контракт – це і є основний документ, який зможе забезпечити йому постійне місце його роботи і перебування в ЗСУ.

Запис до трудової книжки не вноситься.

Виплати зберігаються на момент проходження військової служби, а також у період лікування, які були отримані під час проходження військової служби, та у період перебування у полоні.

Яким чином розраховується середній заробіток

Береться заробітна плата за 2 останні місяці або див. Порядок № 100 https://bit.ly/3vJ27OK.

На місце мобілізованого працівника можна приймати іншого працівника за строковим трудовим договором.

 • Якщо працівник – це доброволець, який перебуває в ТрО

Якщо працівники підписують контракт, то:

 • роботодавець гарантує збереження робочого місця, посади та середнього заробітку. 

Контракт добровольця ТрО укладається в 4-ох примірниках, тобто у будь-якому разі у працівника на руках є цей контракт.

Для того, щоб працівник перебуваючи в ТрО мав можливість отримувати заробітну плату від основного роботодавця і за ним зберігалося робоче місце, він надає: контракт, наказ про те, що він перебуває в ТрО, посвідчення.

В такому разі роботодавець увільнює працівника від роботи видавши наказ. Підстава для видачі наказу – повістка або інші підтверджуючі документи.

Якщо працівники не підписували контракт, то:

 • Будь-яких гарантій немає
 • Заробітна плата не виплачується
 • Табелюються як «НЗ»

Трудова повинність – короткостроковий трудовий обов’язок на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої запроваджується такий трудовий обов’язок.

Військове командування разом із військовими адміністраціями можуть залучати працездатних осіб до суспільно корисних робіт, які виконують під час запровадження трудової повинності.

Якщо працівника залучили до суспільно корисних робіт, потрібно видати наказ про увільнення його від роботи зі збереженням місця роботи й посади.

До трудової повинності залучаються:

● Особи, зайняті в особистому селянському господарстві

● Студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів

● Працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств

● Будь-які працівники, які не заборонені Постановою №753

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.

Забороняється залучати до суспільно корисних робіт:

● малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років

● жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці.

Дистанційна робота: як і для кого?

 • поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця;
 • у будь-якому місці за вибором працівника (тобто як у себе вдома, так і в іншому місці);
 • з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • можна передбачити поєднання дистанційної роботи з виконанням працівником роботи на робочому місці у приміщенні чи на території роботодавця;
 • можна укладати договори про повну матеріальну відповідальність.

Підстава для організації: наказ (норми ч. 3 ст. 32 КЗпП не застосовуються)  або трудовий договір

Якщо працівники знаходяться закордоном і не збираються повертатися в найближчий час, їм можна надати відпустки.

Наказ про надання відпустки є підставою для внесення відповідних відомостей до табелю обліку робочого часу та нарахування відповідної оплати, у разі, якщо відпустка є оплачуваною.

Написання заяви про надання позачергової відпустки, не підтверджує факту досягнення згоди між працівником та роботодавцем щодо надання позачергової відпустки, оскільки відповідний наказ не видавався, працівника із таким наказом ознайомлено не було, кошти за відпустку працівнику не нараховувались.

У період воєнного часу відпустка без збереження заробітної плати може надаватися на увесь період воєнного часу.

Простій (фінансова сторона)

 • працівник продовжує перебувати в трудових відносинах з підприємством; 
 • працівникам можна зменшити оплати праці (враховувати зміни до статті 113 КЗпП від 30.03.2020 р.); 
 • премії можна не сплачувати;
 • обов’язкові виплати зберігаються (доплата за науковий ступінь, стаж, звання тощо).

Організація простою

 • попереджаємо працівників і пропонуємо переведення на іншу роботу. Оскільки відсутня форма попередження, то краще це зробити письмово. Переведення здійснюється за згодою із урахуванням спеціальності та кваліфікації працівника;
 • оформлюємо акт простою (довільна форма);
 • наказ про простій по підприємству;
 • табелюємо робочий час під літерою «П».

Можна взяти до уваги Лист Міністерства соціальної політики України № 179/06/186-13 від 04.10.2013 р.