Трудові спори – це не тільки спори, у яких захищається конституційне право на працю, це також спори про захист гідності людини: Шумило

Заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду – начальник правового управління Касаційного цивільного суду д. ю. н. Михайло Шумило прочитав лекцію «Практика ЄСПЛ та конвенційні права у сфері праці» магістрам першого року навчання юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Михайло Шумило звернув увагу, що трудові спори – це не тільки спори, у яких захищається конституційне право на працю, це також спори про захист гідності людини. «Тут ідеться не лише про право на гідну працю, гідні умови праці, гідну зарплатню тощо, а про гідність людини в широкому сенсі», – сказав лектор.

Сама Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, зауважив він, не містить окремих положень про захист права на працю, проте своєю прецедентною практикою ЄСПЛ охоплює це право кількома статтями. Найчастіше застосовуються:

  • ст. 4 (заборона рабства і примусової праці);
  • ст. 6 (право на справедливий суд);
  • ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя);
  • ст. 9 (свобода думки, совісті і релігії);
  • ст. 10 (свобода вираження поглядів);
  • ст. 11 (свобода зібрань та об’єднання);
  • ст. 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту);
  • ст. 14 (заборона дискримінації).

Михайло Шумило навів деякі рішення ЄСПЛ, що стосуються відмови у працевлаштуванні заявників. Він зазначив, що в Україні таких спорів небагато, натомість у країнах Європейського Союзу вони досить поширені.