триває Конкурс з формування Громадської ради при НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) оголошує конкурс з формування складу Громадської ради при Національному агентству (далі – Громадська рада) відповідно до наказу Голови Національного агентства від 28 квітня 2020 року № 156/20 «Про проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції».

Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду, яка складається з 15 осіб та формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу. Конкурс з формування складу Громадської ради проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради подаються громадськими об’єднаннями, які здійснюють діяльність у сфері запобігання та/або протидії корупції не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проектів (далі – громадські об’єднання).

Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур, враховуючи всі кандидатури, подані афілійованими громадськими об’єднаннями. Афілійованими є громадські об’єднання, що мають спільних засновників або серед засновників яких є близькі особи*.

До складу Громадської ради не можуть входити:

1) особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

2) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років;

3) особи, близькі особи яких є або незалежно від тривалості були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.

Для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради у період з 29 квітня до 17 травня 2020 року включно громадським об’єднанням необхідно надіслати на адресу електронної пошти rada.nazk@nazk.gov.ua  наступний перелік документів: 

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об’єднання;

3) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) інформацію про досвід діяльності громадського об’єднання у сфері запобігання та/або протидії корупції та підтвердження реалізованих ним проєктів, що свідчить про систематичність провадження діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції;

 5) заяву кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити повідомлення про:

відсутність обмежень, передбачених частиною другою статті 14 Закону України «Про запобігання корупції» (належність до осіб, які не можуть входити до складу Громадської ради);

згоду кандидата на виконання всіх визначених Законом України «Про запобігання корупції» та Положенням про Громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 952, функцій Громадської Ради та члена Громадської Ради;

відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

7) автобіографію кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі у сфері запобігання та/або протидії корупції;

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради;

9) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій автобіографії та мотиваційного листа кандидата;

10) кольорове фото кандидата в електронній формі розміром не менш як 300 х 300 точок;

11) інформацію про громадське об’єднання в Інтернеті, що може включати посилання на вебсайт громадського об’єднання, посилання на сторінку громадського об’єднання в соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на вебсайті громадського об’єднання, посилання на сторінку кандидата в соціальних мережах, інші посилання на публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об’єднання .

Інтернет-голосування за кандидатів до складу Громадської ради відбудеться 03 червня 2020 року через офіційний вебсайт Національного агентства (www.nazk.gov.ua) з 08:00 години до 20:00 години.

Наказ про затвердження складу Громадської ради разом з оголошенням про результати рейтингового інтернет-голосування буде оприлюднено на офіційному вебсайті Національного агентства 18 червня 2020 року.

Контактна електронна адреса осіб, уповноважених на прийом та розгляд поданих документів – rada.nazk@nazk.gov.ua.