У яких випадках медичний працівник несе відповідальність за завдану пацієнту шкоду? – огляд судової практики від Яни Бабенко

Звертаючись до медичного закладу, пацієнт очікує отримати якісну та висококваліфіковану медичну допомогу (послугу). Однак на практиці досить часто внаслідок неправильного встановлення діагнозу, неналежного лікування, стан здоров’я пацієнта погіршується, а в деяких випадках може настати смерть. Питання притягнення медичних працівників до відповідальності та стягнення грошової компенсації викликають багато нюансів, як в аспекті підстав, так і доказування.

Про те, у яких саме випадках медичний працівник має нести відповідальність за завдану пацієнту шкоду, розповіла адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ Яна Бабенко, під час заходу з підвищення кваліфікації «Відповідальність лікаря за завдану пацієнту шкоду (практичні аспекти)», який відбувся у Вищій школі адвокатури.

Лектор підкреслила, що при визначенні виду відповідальності слід поставити три ключові питання:

  • По-перше, чи було укладено договір про надання медичних послуг (медичної допомоги)?
  • По-друге, чи було завдано пацієнту шкоди каліцтвом, чи іншим ушкодженням здоров’я?
  • По-третє, чи настала смерть пацієнта внаслідок ненадання, чи неналежного надання медичної допомоги?

Яна Бабенко для кращого візуального сприйняття продемонструвала учасникам заходу практичні ситуації, які відображають випадки настання договірної та деліктної відповідальності.

У ситуації, коли договір про надання медичних послуг виконано у повному обсязі, шкоди каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я пацієнту завдано не було, а отже за таких обставин цивільно-правова відповідальність не наступає.

Якщо пацієнту внаслідок ненадання чи неналежного надання медичної допомоги не було завдано шкоди каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, але умови договору про надання медичних послуг були виконані неналежно чи не у повному обсязі, це є підставою для настання договірної відповідальності.

Наставатиме деліктна (позадоговірна) відповідальність у разі, якщо пацієнту внаслідок ненадання чи неналежного надання медичної допомоги була завдана шкода каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, але договір про надання медичних послуг укладено з ним не було. Цивільно-правова відповідальність виникатиме на підставі ст. 1195, 1166, 1167 ЦК пацієнту внаслідок ненадання чи неналежного надання медичної допомоги була завдана

У випадку, коли наявна шкода каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я пацієнту, і з ним було укладено договір про надання медичних послуг – настає договірна та деліктна відповідальність. Тобто, в цьому випадку два види відповідальності поєднуються: договірна (за невиконання умов договору) і позадоговірна (за шкоду здоров’ю: цивільно-правова відповідальність виникатиме на підставі ст. 1195, 1166, 1167 ЦК). Якщо договором передбачено збільшений обсяг та розмір відшкодування шкоди, то застосуванню підлягатимуть також відповідні положення договору в цій частині (для делікту). Якщо договором не передбачено збільшеного обсягу та розміру відшкодування шкоди, то відшкодуванню підлягатиме шкода в розмірі, який буде доведено потерпілим на підставі наявних у нього доказів (для делікту).

Якщо внаслідок ненадання чи неналежного надання медичної допомоги настала смерть пацієнта, то незалежно від перебування у договірних відносинах, виникатиме деліктна відповідальність і відшкодуванню підлягатиме шкода, завдана смертю потерпілого.

Далі лектор перейшла до аналізу особливостей настання деліктної (позадоговірної) та договірної відповідальності.

Зокрема, при позадоговірній відповідальності підлягають доказуванню наступні обставини:

  1. Протиправна поведінка правопорушника;
  2. Наявність шкоди;
  3. Наявність причинно-наслідкового зв’язку між протиправною поведінкою і шкодою.

Як приклад наведено Постанову Верховного Суду у справі № 161/7881/20 від 09.02.2022.

У разі укладення договору про надання медичних послуг між суб’єктами надання медичної допомоги складаються договірні відносини, що регулюються гл. 63 ЦК України, яка встановлює загальні умови про послуги. Додатково ці відносини регулюються Законом України «Про захист прав споживачів».Договірна відповідальність у медичній сфері настає у разі ненадання або неналежне надання медичної допомоги.

А огляді договірної відповідальності для ознайомлення запропоновано Постанову Верховного Суду у справі № 344/3764/21 (провадження № 61-2466св22) від 30.11.2022 року. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову про відшкодування майнової та моральної шкоди за неналежне надання медичних послуг. Рішення мотивоване тим, що позивачка не уклала письмову угоду з медичним закладом, не отримала розрахунковий документ, акт виконаних робіт чи інший документ, який міг би засвідчити факт надання їй неякісної послуги конкретним суб’єктом господарювання. Тому неможливо встановити особу, яка завдала позивачці шкоду, і, відповідно, причинний зв’язок між протиправною поведінкою такої особи та завданою позивачці шкодою.

Апеляційний суд скасував попереднє рішення суду та частково задовольнив позов, вважаючи, що між сторонами існували договірні правовідносини щодо протезування зубів, зокрема, це підтверджується показаннями свідка та скріншотами екрана телефону з відображенням листування між позивачкою та відповідачем.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду залишив у силі судове рішення апеляційного суду, зробивши висновок, що у спорах про відшкодування шкоди тягар доказування перерозподілений: відсутність вини доводить завдавач шкоди.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.