У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті апеляційні скарги щодо вирішення питання про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа

02 червня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Пе ршої судової
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного
провадження справу за заявою акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі – АТ «УкрСиббанк») про видачу дубліката виконавчого документа та поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Суд першої інстанції заяву задовольнив.

Апеляційний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження скаргу заінтересованої особи (боржника) на ухвалу місцевого суду, залишивши
її без змін.

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на таке.

У касаційній скарзі заінтересована особа послалася на те, що суд першої інстанції не повідомив її про дату, час і місце розгляду справи, судових повісток
вона не отримувала, а апеляційний суд помилково розглянув справу в порядку
спрощеного позовного провадження, у зв’язку з чим вона була позбавлена доступу до правосуддя.

Розгляд справи за відсутності учасника процесу, щодо якого немає відомостей про вручення судової повістки, є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод щодо права особи на справедливий судовий
розгляд, а також статей 8–12, 128–130, 372 ЦПК України.

Матеріали справи не містять доказів того, що відповідач отримала судові повістки про розгляд районним судом заяви банку.

Порушень допустив і суд апеляційної інстанції. Призначаючи справу до судового розгляду, апеляційний суд в ухвалі зазначав, що вона буде розглядатись у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Апеляційний суд прийняв постанову по суті спору, розглянувши справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Проте згідно із частиною першою статті 368 ЦПК України справа розглядається
судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи
в порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цією главою.

У частині другій статті 369 ЦПК України передбачено, що апеляційні скарги на ухвали суду, зазначені в пунктах 1, 5, 6, 9, 10, 14, 19, 37 –40 частини першої статті 353 цього Кодексу, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Зазначений перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Предметом розгляду цієї справи в суді першої інстанції було: поновлення
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
(пункт 24 частини першої статті 353 ЦПК України); видача дубліката виконавчого
документа, що унормовано підпунктом 17.4 пункту 1 розділу ХІІІ «Перехідні
положення» ЦПК України.

Ухвал суду щодо вирішення вказаних процесуальних питань немає в переліку,
що міститься в частині другій статті 369 ЦПК України, на що апеляційний суд уваги не звернув, безпідставно розглянувши справу в порядку спрощеного позовного провадження.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 02 червня 2021 року у справі No 2-2617/2009 (провадження No 61-4650св21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97429096