Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури “Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ розповіла про особливості договірних відносин адвоката з клієнтом під час надання правової допомоги.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (частина 1 статті 22 Закону, стаття 14 ПАЕ). Договір про надання правової допомоги є документом, є основною передумовою відносин адвоката з клієнтом та є обов’язковим.

Виділяють три стадії відповідно до надання правової допомоги за договором:

 • Прийняття доручення
 • виконання доручення
 • завершення виконання доручення

Практичні рекомендації на стадії прийняття доручення адвокатом:

 • Рекомендовано мати підтвердження згоди клієнта, якщо в інтересах клієнта виступає будь-яка інша особа (стаття 15 ПАЕ)
 • мати згоду клієнта на обробку персональних даних, документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних
 • рекомендовано зазначати всі засоби зв’язку
 • з’ясувати всі відомі клієнту обставини
 • вивчити всі документи
 • переконатися у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення
 • в загальних рисах попередити про час і обсяг виконання правової допомоги
 • озвучити правові наслідки досягнення результату, яких бажає клієнт (стаття 18 ПАЕ).
 • рекомендовано залишати собі тільки копії документів, але обов’язково звірені з оригіналами
 • попередити про всі ризики, в разі високої ймовірності небажаного результату закріпленого в договорі або додатку
 • неприпустимість конфлікту інтересів (статті 9, 20 ПАЕ) на стадії прийняття доручення
 • рекомендовано обов’язково мати письмові згоди клієнта

Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення. Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.

Адвокату забороняється приймати доручення:

 • якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення на яких клієнт наполягає, є протиправними, або якщо доручення клієнта виходить за межі професійних прав і обов’язків адвоката(стаття 19 ПАЕ)
 • якщо виконання доручення може призвести до розголошення відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці, крім випадків наявності письмової згоди клієнта (стаття 22 ПАЕ) .

Вимоги до Адвоката на стадії виконання адвокатом доручення:

 • дотримання принципу законності – заборона незаконних та неетичних засобів (стаття 25 ПАЕ)
 • інформування клієнта про хід та результати доручення, законні права та обов’язки клієнта ( стаття 26 ПАЕ)
 • дотримання принципу добросовісності – використання всіх необхідних і доступних законних засобів для надання ефективної професійної правової допомоги, оперативно виконувати доручення клієнта.

Підстави для відмови в укладанні договору про надання правової допомоги:

 • в разі конфлікту інтересів
 • доручення на виконання виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката
 • результат якого бажає клієнт або засоби його досягнення є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, ПАЕ
 • адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом
 • виконання договору може призвести до розголошення адвокатської таємниці
 • адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо.
 • виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членам його сім’ї, професійним обов’язкам, інших обставин, пов’язаних з конфліктом інтересів.

Важливим моментом є припинення розірвання договору про надання правової допомоги.

 1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.
 2. Достроково припинений за взаємною згодою сторін (стаття 33 ПАЕ).
 3. Розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором:
 • клієнтом (стаття 31 ПАЕ)
 • адвокатом (стаття 32 ПАЕ)
 • якщо в процесі виконання доручення клієнта адвокат дізнався про існування конфлікту інтересів цього та інших клієнтів, за обставин, зазначених в статтях 20 та 22 ПАЕ.
 • якщо сторона договору з клієнтом є адвокатське бюро та адвокатське об’єднання, при виникненні обставин, які є підставами для розірвання договору, пов’язаних з конкретним адвокатом, можуть бути вжиті заходи по заміні адвоката за згодою клієнта (стаття 36 ПАЕ).

При розірванні договору адвокат зобов’язаний:

 • повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані для адвоката в ході виконання доручення
 • проінформувати щодо здійсненої роботи
 • передати копії процесуальних документів, наявних у адвоката

Зазначені вимоги не поширюються на випадки розірвання договору адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов’язань, прийнятих на себе згідно з договором.

Невиконання обов’язків адвоката при розірванні договору (стаття 35 ПАЕ) містять ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.