Відсторонення від роботи і посади: адвокат Вікторія Поліщук

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури, на тему “Відсторонення від роботи і посади”, Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації та Комітету з питань гендерної політики, що діють в складі НААУ, розповіла про відсторонення працівника від роботи, а також про відсторонення від виконання повноважень за посадою, звернула увагу на позицію Верховного Суду в даному питанні.

Перше і обов’язкове правило, яке стосується усіх працівників у випадку відсторонення їх від роботи, незалежно від того яку посаду вони займають – це перша правова підстава.

Правова підстава має бути чітко сформульована і конкретно вказана підстава для відсторонення працівників від роботи, а це може бути:

  • появи на роботі в нетверезому стані
  • появи на роботі в стані наркотичного або токсичного сп’яніння
  • відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки
  • відсторонення осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні інфекційні захворювання або були у контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються від щеплень проти інфекцій, перелік яких визначає Міністерство охорони здоров’я
  • відсутність певних документів, наявність яких передбачена законодавством
  • невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянину, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян
  • вчинення державним службовцем корупційного правопорушення

Потрібно зазначити, що відсторонення працівників обмежене в часі, тому коли до адвоката звертається клієнт, перше за все потрібно звернути увагу чи не пропущений строк позовної давності (3 місяці). Далі звернути увагу яким чином було оформлене відсторонення, чи це було рішення, чи наказ. Наказ про відсторонення повинен бути доведений до відома працівника якого відсторонюють, працівник повинен поставити в наказі свій підпис.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 03.06.2020 р., відсторонення працівника від роботи – це призупинення виконання ним своїх трудових обов`язків за рішенням уповноважених на це компетентних органів з підстав, передбачених законодавством, що, як правило, відбувається з одночасним призупиненням виплати йому заробітної плати. Заробітна плата за період відсторонення зберігається лише у випадках, передбачених законодавством. Якщо збереження прямо не передбачено законодавчими актами, відсторонення відбувається без її збереження. Якщо, наприклад, діагноз «наркотичне оп’яніння» у працівника не підтвердився і виявився помилковим, йому нараховується середня заробітна плата за період відсутності. Період відсторонення працівника від роботи не враховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. За період відсторонення від роботи без збереження заробітної плати, сплата страхового внеску на соціальне страхування не здійснюється, і такий період до страхового стажу не зараховується.

Щодо відсторонення від виконання повноважень за посадою, то відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”. Відсторонення за законодавством про державну службу є складовою службового розслідування. Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не має перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування може тривати до двох місяців із часу прийняття рішення про його проведення. Час розслідування визначається конкретним рішенням керівника органу.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 12.08.2020 р. щодо тлумачення терміну «відсторонення від виконання повноважень керівника або іншого члена виконавчого органу», то якщо особа відсторонена від виконання повноважень керівника або іншого члена виконавчого органу та обрана інша особа для тимчасового здійснення таких повноважень, то це також не означає звільнення керівника або іншого члена виконавчого органу, бо чинним законодавством не передбачена така підстава для звільнення. У цьому разі теж має місце зупинення роботи посадової особи, викликане відсутністю організаційних умов, необхідних для виконання роботи, оскільки без повноважень посадова особа не може здійснювати керівництво або функції члена виконавчого органу.