Відсутність чіткої стратегії реформування судової системи може поглибити існуючі проблеми: Овсієнко

Андрій Овсієнко, голова Вищої ради правосуддя зауважив, що відсутність чіткої стратегії реформування може призвести до того, що черговий хаотичний законодавчий процес поглибить існуючі проблеми.

«Глибинна реформа, проведена у 2016 році (тоді, як відомо, було прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів», внесено зміни до Конституції щодо судоустрою, згодом прийнято Закон України «Про Вищу раду правосуддя»), була наслідком ґрунтовного вивчення проблем, які накопичилися у судовій системі. При цьому конституційна та судова реформа 2016 року високо оцінена міжнародними експертними установами, Венеційською комісією», – відзначив Андрій Овсієнко.

Сьогодні, коли від моменту створення нового Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, формування нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пройшло і трьох років, без аналізу стану виконання законів, які визначили судову реформу 2016 року, та недоліків у роботі судових інституцій і судової системи загалом, впевнений Голова ВРП, не варто було починати новий етап реформування.

«Вища рада правосуддя ще під час обговорення проєкту, який згодом став Законом № 193-IX, наголошувала, що без широких консультацій із суддями, органами суддівського врядування та суддівськими асоціаціями неможливо приймати такий глибинний закон. До нас не дослухалися. Пізніше Конституційний Суд України визнав згаданий закон значною мірою неконституційним. Не була почута думка суддівського корпусу, і на це вказав у своєму рішенні Конституційний Суд», – нагадав Андрій Овсієнко.