Відсутність у засудженого юридичної освіти та захисника не є поважними причинами для поновлення строку подачі заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, подана поза межами строку для її подачі, передбаченого ст. 461 КПК, підлягає поверненню заявнику.

З огляду на системний аналіз норм процесуального закону (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 117 КПК) під поважними причинами як підставою для поновлення строку виконання процесуальних дій слід розуміти лише ті обставини, які були чи
об’єктивно є непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, пов’язані дійсно з істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що
унеможливлювали чи ускладнили можливість своєчасного звернення до суду у
визначений законом строк.

Обставини справи: до ККС звернувся засуджений ОСОБА_1 із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови ВСУ від 29.04.2004 щодо
нього та клопотанням про поновлення строку подання заяви. За змістом
клопотання, як на обставину для поновлення строку подачі заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими обставинами вказує на відсутність у нього
юридичної освіти та захисника під час судового провадження у ВСУ.

Позиція ККС: відмовлено засудженому в поновленні строку подання заяви
про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Заяву повернуто заявнику.

Обґрунтування позиції ККС: відповідно до ч. 1 ст. 461 КПК заяву про перегляд
судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом
трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла
дізнатися про ці обставини. Заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами або виключними обставинами, яка не оформлена
згідно з вимогами, передбаченими ст. 462 КПК, повертається заявникові і особа яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення (ч. 3 ст. 464, ч. 3 ст. 429 КПК).

Як вбачається з матеріалів провадження, ухвала ВСУ, якою переглянуто
кримінальну справу відносно ОСОБА_2 постановлена 29.04.2004, тобто більше
15 років тому. Підстави, на які посилається ОСОБА_1 в своїй заяві, були відомі йому на момент перегляду справи ВСУ. Однак, до суду касаційної інстанції з клопотанням про поновлення йому строку подачі заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами звернувся 09.01.2020 (згідно з відміткою на конверті), тобто через 15 років після закінчення встановленого ст. 461 КПК строку звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 113 КПК процесуальні дії під час кримінального
провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. Вимога про необхідність виконання процесуальних дій у встановлений КПК строк також міститься у ст. 116 вказаного Кодексу.

Частиною 1 ст. 117 КПК передбачено, що строк виконання процесуальних дій
поновлюється лише в тому випадку, якщо судом буде визначено поважність
причини пропуску цього строку. Поняття поважних причин пропуску строків є
оціночним, а його вирішення покладається на розсуд суду.

З огляду на системний аналіз норм процесуального закону (ч. 2 ст. 113, ч. 1
ст. 117 КПК) під поважними причинами як підстави для поновлення строку
виконання процесуальних дій слід розуміти лише ті обставини, які були чи
об’єктивно є непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, пов’язані дійсно з істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що
унеможливлювали чи ускладнили можливість своєчасного звернення до суду у
визначений законом строк. Аргументів на підтвердження поважності причин, через які засуджений не мав об’єктивної можливості подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами протягом трьох місяців з дня, як він дізнався або міг дізнатися про ці обставини, у клопотанні не наведено. За таких обставин суд касаційної інстанції не вбачає підстав для поновлення засудженому строку звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Тому відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 429 КПК зазначена заява разом з усіма доданими до неї матеріалами підлягає поверненню особі, яка її подала.

Детальніше з текстом ухвали ВС від 13.01.2020 у справі No 127/13079/17 (провадження No 51-4876зно18) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86903800