ВРП ухвалила рішення невідкладно розпочати у правничій спільноті публічне фахове обговорення законопроєктів щодо судоустрою та статусу суддів

Законодавчим змінам в царині судоустрою має передувати ґрунтовна дискусія у професійних колах.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Під час обговорення законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» № 3711, альтернативних законопроєктів № 3711-1 і № 3711-2 і розробленого Міністерством юстиції України законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя» пропонується врахувати пропозиції фахової спільноти та висновок Європейської комісії «За демократію через право» щодо законопроєкту № 3711.

Відповідно до Великої хартії суддів (Основних принципів) судді беруть участь в ухваленні всіх рішень, що впливають на функціонування судової системи. Консультативна рада європейських судів та Венеційська комісія неодноразово наголошували на необхідності проведення публічного обговорення реформування законодавства у сфері судоустрою серед фахівців та нагальності таких консультацій із суддями, зокрема під час підготовки законодавства щодо їхнього статусу та функціонування судової системи загалом.

ВРП закликає долучитись до обговорення не лише суддів,  представників органів суддівського врядування та самоврядування, а й адвокатів, науковців, членів провідних професійних громадських організацій і асоціацій, міжнародних та національних експертів, парламентарів.

Нагадаємо, що після ухвалення восени 2019 року Закону України № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» було одномоментно припинено роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У зв’язку із цим зупинені важливі процедури, які впливають на якість та швидкість роботи судової системи, –  кваліфікаційне оцінювання, призначення та переведення суддів, проведення конкурсів на посади суддів у місцевих та апеляційних судах. У пункті 25 Висновку Венеційської комісії № 969/2019 наголошено, що розпуск ВККСУ призводить до повної зупинки процедури призначення на посади в судах першої та другої інстанцій, в яких необхідно терміново заповнити понад 2000 вакансій, оскільки деякі із цих судів взагалі не працюють через відсутність суддів.

У подальшому Конституційний Суд України у рішеннях від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та 11 березня 2020 року № 4-р/2020  визнав окремі положення Закону № 193-ІХ неконституційними. Для виправлення законодавчих недоліків, на які вказав КСУ, Президент України подав на розгляд Парламенту законопроєкт № 3711. 5 листопада 2020 року Верховна Рада України направила законопроєкт № 3711 на повторне перше читання.  Європейська комісія «За демократію через право» надала в цілому позитивний висновок щодо цього законопроєкту, схваливши його спрямованість на відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та перезапуск процедури добору суддів.

ВРП в цілому підтримала законопроєкт № 3711, вказавши на необхідність доопрацювання його окремих положень. Водночас законопроєкт № 3711-1 ВРП не підтримує, так само як і законопроєкт № 3711-2. Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя», на думку ВРП, суперечить нормам Конституції України.

Широке фахове обговорення ВРП ініціювала задля напрацювання спільної позиції щодо визначення оптимального шляху до якнайшвидшого подолання проблеми кадрового дефіциту в українських судах та ефективного забезпечення права громадян на доступ до правосуддя.