ВРП вітає ухвалення законів щодо відновлення роботи ВККС та внесення змін до ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”

Уся правнича спільнота рік чекала прийняття Закону, який розблокує процес наповнення судів кадрами.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

ВРП у консультативному висновку щодо законопроєкту  № 3711-д наголошувала, що нестача суддів, які здійснюють правосуддя, та дефіцит кадрів у судах є основною проблемою судової гілки влади та держави, яка потребує невідкладного вирішення, адже внаслідок непродуманого реформування та припинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вже більше як півтора року зупинені кадрові процедури, що вкрай негативно впливає на роботу судової системи.

Варто зазначити, що у доопрацьованому законопроєкті в цілому враховані пропозиції Вищої ради правосуддя, висловлені в консультативних висновках, затверджених рішеннями Ради від 30 червня 2020 року № 2012/0/15-20 та від 8 грудня 2020 року № 3404/0/15-20.

Вища рада правосуддя схвалює принципи формування ВККСУ, відповідно до яких Комісія складається із шістнадцяти членів, вісім із яких призначаються із числа суддів або суддів у відставці. На думку ВРП, запропонований законопроєктом підхід, згідно з яким у складі органу щонайменше половина суддів, які обрані суддями, заслуговує на підтримку з огляду на положення Європейської хартії про статус суддів та Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки.

Законопроєктом передбачено створення Конкурсної комісії – допоміжного органу Вищої ради правосуддя, що утворюється для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС України та формування переліку кандидатів на посаду члена ВККСУ, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Перший склад Конкурсної комісії з питань доброчесності формується з трьох осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб із числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України. У подальшому суб’єктами формування Конкурсної комісії будуть Рада суддів України, Рада прокурорів України, Рада адвокатів України та Національна академія правових наук України в особі Президії.

Також законопроєктом передбачено, що в разі, якщо міжнародні та іноземні організації у двадцятиденний строк із дня опублікування оголошення про початок добору не запропонують кандидатур до складу Конкурсної комісії або запропонують кількість, недостатню для формування повноважного складу, таких осіб пропонуватимуть Рада прокурорів України, Рада адвокатів України, Національна академія правових наук України в особі Президії протягом п’ятнадцяти днів. Норма,  якою передбачений альтернативний порядок формування Конкурсної комісії, на думку ВРП, є важливим запобіжником, який дає підстави стверджувати, що після ухвалення закону в цілому ВККСУ буде сформовано.

ВРП неодноразово наголошувала на потребі системного, виваженого та комплексного підходу до судової реформи. Неприпустимо, щоб через зміни законодавства зупинялась робота органів суддівського врядування, відповідальних за формування суддівського корпусу, адже в підсумку такі дії призводять до обмеження доступу до правосуддя.

Нагадаємо, за відсутності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Рада, керуючись нормами Закону № 679-ІХ, вживає всіх можливих заходів для кадрового забезпечення судів та хоча б часткового заповнення вакансій. Загалом протягом 2020 року та січня – травня 2021 року Вищою радою правосуддя прийняті рішення про початок процедури відрядження (як тимчасового переведення) до 77 судів. До ВРП надійшли згоди на відрядження від 164 суддів. Однак укомплектувати кадрами вказані суди шляхом відрядження немає змоги, адже в судах, з яких судді виявили бажання бути переведеними, теж не вистачає кадрів. У 2020 році та впродовж п’яти місяців 2021 року Вищою радою правосуддя прийняті рішення про відрядження 44 суддів до 29 судів із надмірним рівнем судового навантаження.

Вища рада правосуддя докладе в межах повноважень максимум зусиль для формування ВККСУ у спосіб передбачений Конституцією та законами України. Водночас важливо не лише якнайшвидше сформувати склад кваліфкомісії, а й затвердити план роботи органу який включатиме завершення кваліфікаційного оцінювання, невідкладне проведення добору суддів в суди першої і апеляційної інстанції та відновлення повноважень 389  суддів, які не здійснюють правосуддя.