Інструментарій НАЗК, ВККС, ВРП, ГРД, є більш ніж достатнім для проведення перевірок й оцінювання суддівського корпусу без запровадження окремої екстраординарної процедури: Пленум ВС ухвалив постанову про вжиття заходів щодо відновлення довіри

Указом Президента України від 30 червня 2023 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя».

Верховний Суд з урахуванням вказаного рішення РНБО та Глави держави визначив свій орієнтир в умовах, які склалися на сьогодні, і, розуміючи необхідність вчинення рішучих дій для викорінення корупції з усіх гілок та рівнів державної влади, підтримав вжиття невідкладних заходів, які сприятимуть відновленню рівня довіри до системи правосуддя. Разом із цим відповідні ініціативи мають здійснюватися в умовах дотримання принципу незалежності суддів.

Про це повідомляє Судова влада.

«Це має бути основою. Адже потрібно думати про судову систему загалом, про захист мільйонів громадян, які під час воєнного стану йдуть за захистом до суду. Ми повинні дотримуватися високих стандартів здійснення правосуддя, одним із яких є суддівська незалежність», – зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко на засіданні Пленуму ВС 4 серпня 2023 року.

Очільник ВС озвучив пропозиції суддів Верховного Суду щодо порядку денного засідання Пленуму ВС, у яких було висловлено підтримку необхідності зміцнення довіри суспільства до судової влади й інститутів правосуддя, а також посилення авторитету суддів у державі та водночас наголошено на обов’язковості дотримання при цьому загальновизнаних міжнародних і конституційних стандартів статусу суддів, їхньої незалежності й загалом незалежності судової гілки влади.

Крім того, у цих пропозиціях наголошувалося на тому, що чинне законодавство вичерпно і з достатньою повнотою визначає для суддів обов’язки, спрямовані на забезпечення довіри суспільства та максимальної транспарентності судової влади.

До того ж інструментарій, наявний в органів та організацій, що здійснюють відповідні функції щодо перевірки діяльності суддів, зокрема НАЗК, ВККС України, ВРП, ГРД, є більш ніж достатнім для проведення таких перевірок й оцінювання суддівського корпусу без запровадження окремої екстраординарної процедури, яка передбачає запровадження моніторингу роботи суду та психофізіологічного опитування суддів тощо.

Заслухавши й обговоривши доповідь Голови Верховного Суду, Пленум ВС ухвалив постанову, якою рекомендував суддям ВС, які ще не подали відповідні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зробити це в 2-місячний строк до законодавчого відновлення декларування.