Проєкт щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади за авторства Маслова, вже на розгляді у комітеті, який він очолює

В Верховні Раді України зареєстровано проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади» (реєстр. № 9454). Він внесений народними депутатами України Денисом Масловим, Іваном Калауром, Миколою Стефанчуком, Павлом Павлішем, Максимом Дирдіним, Володимиром Ватрасом, Олександром Васюком.

5 липня проєкт передано на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, який очолює Денис Маслов.

Автори законодавчої ініціативи нагадують, що 23 червня 2023 року РНБО ухвалила рішення щодо необхідності розгляду питання внесення законодавчих змін щодо:

  1. проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов’язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;
  2. проведення за рішенням Вищої ради правосуддя перевірки на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов’язками судді, підтвердження законності джерел походження майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному із суддів цього суду про підозру в отриманні неправомірної вигоди, що підриває суспільну довіру до цього суду та авторитет правосуддя;
  3. можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфу;
  4. запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфу як умови під час добору кандидатів на посаду судді.

В законопроєкті № 9454 запропоновано:

  • встановити, що в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду та прийняття Вищою радою правосуддя рішення про надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт такого судді або про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу відповідного суду, у якому такий суддя здійснює правосуддя.

Моніторинг здійснюється стосовно всіх суддів відповідного суду шляхом перевірки належного виконання суддями відповідного суду їх обов’язків, наявності ознак вчинення ними дисциплінарних проступків, а також законності джерела походження майна.

Під час такого моніторингу Вища рада правосуддя може запитувати інформацію від будь-яких осіб, викликати суддів та працівників суду для отримання пояснень з питань, стосовно яких проводиться моніторинг. Одержання за результатами такого моніторингу інформації, що може свідчити про наявність ознак вчинення суддею відповідного суду дисциплінарного проступку (зокрема істотного), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, а також інформації, що викликає обґрунтований сумнів у законності джерела походження майна, є підставою початку здійснення дисциплінарного провадження щодо такого судді.

  • встановити, що з метою утвердження суспільної поваги до звання судді Верховного Суду та підтримки авторитету правосуддя, укріплення суспільної довіри до Верховного Суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів Верховного Суду, Вища рада правосуддя невідкладно розпочинає проведення моніторингу роботи Верховного Суду щодо всіх суддів Верховного Суду.
  • встановити, що стосовно судді, а також стосовно особи, яка претендує на зайняття посади судді (кандидат на посаду судді), може бути проведено психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа за рішенням Вищої ради правосуддя.

Опитування може здійснюватися в межах дисциплінарного провадження, проведення моніторингу роботи суду, а також під час розгляду питання про призначення кандидата на посаду судді відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Метою опитування судді (кандидата на посаду судді) є отримання інформації про ймовірну достовірність відповідей особи на питання пов’язані з можливими правопорушеннями, його доброчесністю, дотриманням правил суддівської етики, законністю походження майна, обставин, які можуть бути чи є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади. Опитування судді (кандидата на посаду судді) проводиться за його згодою.

Відмова особи від проходження опитування під час розгляду питання про призначення кандидата на посаду судді, є підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду, крім випадків наявності в особи документально підтверджених медичних протипоказань

На думку авторів законопроекту, запровадження додаткових процедур і засобів у вигляді моніторингу роботи суду Вищою радою правосуддя, а також опитування суддів (кандидатів на посаду судді) з використанням поліграфу, дозволить зміцнити суспільну довіру до суду та посилити авторитет суддів.

З проєктом можна ознайомитись за посиланням.