Вступив в дію закон про нові правила продажу іпотечного майна у виконавчому провадженні

Набрав чинності Закон України № 1701-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні”. Закон визначає особливості реалізації майна через електронні аукціони.

Зокрема, передбачено, що арештоване майно (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного в частині 8 статті 56 цього закону) реалізується:

  • на електронних аукціонах (порядок проведення визначить Мін’юст);
  • або за фіксованою ціною – застосовується щодо майна, оцінна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна.

Організатор електронного аукціону протягом трьох днів із дня формування за результатами електронного аукціону протоколу надсилає відповідний протокол державному, приватному виконавцю, а також інші документи, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього закону.

Якщо майно не реалізовано на третьому електронному аукціоні, виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.

Майно передається стягувачу за ціною третього електронного аукціону або за фіксованою ціною. Про передання майна стягувачу на погашення боргу виконавець приймає постанову. За фактом такого передання виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на таке майно.

Реалізація переданих в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення під час звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на електронному аукціоні. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути особи, визначені Земельним кодексом.

Боржник має право до дня продажу предмета іпотеки на електронному аукціоні виконати вимогу за основним зобов’язанням чи ту її частину, виконання якої прострочено, разом із відшкодуванням будь-яких витрат і збитків, завданих іпотекодержателю, включаючи:

  • судові витрати;
  • витрати на сплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам);
  • витрати на підготовку до проведення електронного аукціону тощо.

Таке виконання є підставою для припинення реалізації предмета іпотеки на електронному аукціоні. Умови договорів, що обмежують це право боржника, є недійсними.