Вихід суду з нарадчої кімнати і поновлення судового розгляду не суперечить загальним засадам кримінального провадження

Вихід суду з нарадчої кімнати і поновлення судового розгляду не суперечить загальним засадам кримінального провадження, оскільки оцінка доказів здійснюється саме в нарадчій кімнаті, а за наявності об’єктивних суперечностей, які впливають на вирішення питання щодо винуватості особи, усунути їх можливо лише в результаті відновлення судового розгляду

Обставини справи: за вироком місцевого суду, який було залишено без зміни ухвалою апеляційного суду, ОСОБА_1 засуджено за ч.1ст. 115 КК.

Позиція ККС: ухвалу апеляційного суду залишено без зміни.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів не погодилася з твердженнями засудженого щодо безпідставного та необґрунтованого продовження місцевим судом судового розгляду після виходу з нарадчої кімнати та порушення його права на захист.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, засуджений на стадії останнього слова в суді першої інстанції, з-поміж іншого, вказав на невизначеність часу настання смерті потерпілої.

Колегія суддів місцевого суду 03.05.2018 видалилася до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення, однак у ході оцінки доказів у суду виникла необхідність відновити судовий розгляд з метою встановлення часу настання смерті потерпілої, що є обов’язковою обставиною, яка підлягає доказуванню. 04.05.2018 поновлено судовий розгляд та задоволено клопотання прокурора щодо призначення комісійної комплексної судово-медичної експертизи з метою уточнення вищевказаних обставин.

Колегія суддів вважає, що вихід із нарадчої кімнати і поновлення судового розгляду не суперечать загальним засадам кримінального провадження, оскільки оцінка доказів здійснюється саме в нарадчій кімнаті, а за наявності об’єктивних суперечностей, які впливають на вирішення питання щодо винуватості особи, усунути їх можливо лише в результаті відновлення судового розгляду. Наведене, в тому числі, сприяє реалізації загальних засад і прийняття рішення поза розумним сумнівом.

Отже,місцевий суд, вийшовши з нарадчої кімнати, поновив судовий розгляд виключно з метою уточнення часу настання смерті потерпілої ОСОБА_2.

Детальніше з текстом постанови ВС від 28.01.2021 у справі No182/523/16-к (провадження No51-1103км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94553286